Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Sverige stark röst för kvinnors rättigheter vid FN:s 61:a kvinnokommission

– I år känns det mer angeläget än någonsin att delta. Vi är många som med oro ser på vad som idag händer i världen. Den globala agendan placerar inte mänskliga rättigheter och jämställdhet överst. Särskilt unga flickors, kvinnors och HBT-personers rättigheter ifrågasätts, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér med anledning av hennes deltagande i den 61:a upplagan av FN:s kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), i New York, 13 till 24 mars.

 • Två kvinnor i ett vintrigt New York.

  Jämställdhetsminister Åsa Regnér och skådespelaren och jämställdhetsdebattören Sissela Kyle i New York.

  Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

 • Man och kvinna sittandes vid ett konferensbord.

  Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandel Per-Anders Sunesson och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

  Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

Målet för den svenska delegationen är att vara en stark och konstruktiv röst för kvinnors och flickors rättigheter.

– Sverige har alla möjligheter att vara en tydlig och modig röst och stå upp för flickors och kvinnors rättigheter. Det är ett ansvar vi tar på största allvar. I New York träffar jag bland annat kvinnoorganisationer som med stora personliga insatser kämpar för en bättre värld för oss alla. Genom Sveriges internationella nätverk och bistånd stärker vi dessa modiga kvinnoaktivister. Dels för att det är det enda rätta – men även utifrån insikten om att vi lever i en och samma värld, säger Åsa Regnér.

Kvinnors ekonomiska egenmakt

Årets huvudtema är Women's economic empowerment in the changing world of work. Svenska prioriteringar i förhållande till det är bland annat frågor om:

 • löneskillnader och skillnader i pensioner mellan kvinnor och män
 • könssegregation på arbetsmarknaden inklusive könsstereotypa utbildnings- och yrkesval
 • förutsättningar för kvinnors arbetskraftsdeltagande, genom exempelvis föräldraförsäkring, barn- och äldreomsorg och individuell beskattning, och insatser som främjar ett modernt arbetsliv såsom en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkorkvinnors
 • möjlighet att delta på heltid i arbetsliveten
 • jämn fördelning mellan kvinnor och män av obetalt hem- och omsorgsarbete samt
 • mäns och pojkars roll i främjande av jämställdhet.

Regeringens feministiska politik, jämställdhetspolitiska mål och den feministiska utrikespolitiken

På plats i New York sprider delegationen kunskap om Sveriges nationella och internationella erfarenheter av arbete för att uppnå jämställdhet. Prioriteringarna och utgångspunkterna utgår från regeringens feministiska politik som bland annat omfattar det nationella jämställdhetspolitiska målet och delmålen samt den feministiska utrikespolitiken.

Rättighetsperspektivet centralt

Svenska utgångspunkter är bland annat att återbekräfta tidigare åtaganden och betona betydelsen av ett fullt genomförande av bland annat CEDAW (FN:s kvinnokonvention), Pekingplattformen, och Agenda 2030.

För Sverige är rättighetsperspektivet centralt, liksom att de mänskliga rättigheterna är allmängiltiga.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är prioriterat för regeringen och centralt i Sveriges internationella arbete för jämställdhet, mänskliga rättigheter och hälsa. Svenska erfarenheter och kunskap om SRHR har ett viktigt mervärde. På den internationella policyagendan är SRHR-frågor alltjämt kontroversiella. De kan förväntas dyka upp i CSW-sammanhanget oavsett sessionens huvudtema.

Side event mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Medlemsstater, organisationer, FN-fonder och program anordnar under CSW så kallade side events. Tillsammans med Frankrike och organisationen Coalition för the Abolition of Prostitution (CAP International) bjöd Sverige in till ett side event på den franska ambassaden mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vid seminariet deltog också skådespelaren och jämställdhetsdebattören Sissela Kyle, bland annat känd för sin roll som kvinnorättskämpen Dagmar Friman i dramaserien Fröken Frimans krig.

Fakta

CSW är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) som ansvarar för jämställdhet mellan kvinnor och män och ökad makt för kvinnor.

Kommissionen består av 45 medlemsstater och träffas årligen.

CSW har funnits sedan 1947. 2017 års möte är den 61:a sessionen.
Årets session har 290 planerade officiella sidoevenemang. 1082 organisationer har förhandsregistrerat totalt 8623 representanter.