Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Uppstartsmöte för kunskapslyft för barnets rättigheter hos Barnombudsmannen

Publicerad

Statssekreterare Pernilla Baralt träffade de myndigheter som ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter vid ett uppstartsmöte hos Barnombudsmannen (BO). Det är en treårig satsning för att höja kompetensen om barnkonventionen och barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner och landsting.

Statssekreterare Pernilla Baralt och Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tillsammans med representanter från myndigheter som ingår i satsningen kunskapslyftet för barnets rättigheter.
Statssekreterare Pernilla Baralt och Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tillsammans med representanter från myndigheter som ingår i satsningen kunskapslyftet för barnets rättigheter. Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

− Regeringens avsikt är att barnkonventionen ska bli till svensk lag. Tillämpningen av barnkonventionen i myndigheter, kommuner och landsting är avgörande för att barnets rättigheter ska stärkas i praktiken. Kunskapslyftet är viktigt för att analysera utvecklingsbehov, metoder, arbetsformer och utvärdera arbetet. Vi behöver också dela med oss av kunskaper och erfarenheter och den här dagen är ett utmärkt exempel på det, sa Pernilla Baralt, statssekreterare hos barnminister Åsa Regnér.

Vid uppstartsmötet deltog representanter från de sex myndigheter som ingår i kunskapslyftet: Statens institutionsstyrelse, Socialstyrelsen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för delaktighet, Skolverket samt Migrationsverket. Dagen inleddes med att Barnombudsmannen Fredrik Malmberg beskrev myndighetens roll i kunskapslyftet.

Utredning lyfte behov av kompetenshöjning

I december förra året beslutade regeringen om ett kunskapslyft för barnets rättigheter som pågår 2017-2019. Barnombudsmannen fick då i uppdrag att stödja myndigheter, kommuner och landsting i deras arbete med tillämpningen i respektive verksamheter. Att höja kompetensen om barnkonventionen föreslog Barnrättighetsutredningen som överlämnade sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér i mars 2016.