Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Utredning föreslår mer cirkulär ekonomi och mindre avfall

Publicerad

Nationell samverkan, ”hyberavdrag”, främja bilpooler och förebygga avfall. Det är några av de förslag som utredningen Cirkulär ekonomi ger i sitt betänkande till regeringen.

Ola Alterå överlämnar betänkande till miljöminister Karolina Skog.
Regeringens utredare Ola Alterå överlämnar betänkandet om cirkulär ekonomi till miljöminister Karolina Skog. Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

En cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. Den 22 mars 2017 överlämnade utredningen Cirkulär ekonomi sitt betänkande om hur Sverige kan få en mer cirkulär ekonomi till miljöminister Karolina Skog.

– Det är med stort intresse som jag tar emot utredningens betänkande. Det är viktigt att vi ställer om samhällsekonomin till att bli smart, inkluderande, innovativ och därmed långsiktigt konkurrenskraftig för framtiden, säger miljöminister Karolina Skog.

Bland förslagen i utredningens betänkande finns:

  • Nationell samverkan och att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi
  • "Hyberavdrag": skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster
  • Ökad tillgängliget till bilpooler
  • Insatser för att underlätta för hushållen att förebygga avfall

Regeringen kommer nu att skicka ut förslaget på remiss.

Seminarium om cirkulär ekonomi

Utredningen Cirkulär ekonomi presenterade sitt betänkande och överlämnade det till miljöminister Karolina Skog vid ett seminarium som arrangerades av utredningen.

Under seminariet, som leddes av moderatorn Nina Ekelund från Hagainitiativet, hölls även två panelsamtal om nationell samverkan för cirkulär ekonomi och om förebyggandet av avfall.

Seminariet går att se i efterhand på www.regeringen.se.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. En smartare ekonomi. I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre.

Det görs genom att återanvända, reparera, återvinna, uppgradera, hyra och dela. Samtidigt som allt görs på ett sätt som är giftfritt, resurssnålt, klimatsmart och som inte skadar människor, djur, natur, vatten eller luft.

En cirkulär ekonomi skapar också möjligheter till tillväxt samt nya typer av jobb och företag i hela landet. I en cirkulär ekonomi har resurssnåla och giftfria företag konkurrensfördelar.

Regeringen skapar förutsättningar för människor och organisationer att hyra, låna, dela, sälja vidare och reparera.