Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Världens första offentliga digitala möte mellan utrikesministrar hölls idag

Publicerad

Idag den 8 mars, på internationella kvinnodagen, hölls det första offentliga digitala mötet mellan utrikesministrar. Utrikesminister Margot Wallström hade samlat sitt nätverk av kvinnliga utrikesministrar för att diskutera feministisk utrikespolitik. Under mötet fick deltagarna dela erfarenheter och goda exempel, samt ge sin bild av jämställdhet i en utrikespolitisk kontext.

Bild:Regeringskansliet

Temat för mötet var " kvinnor, fred och säkerhet" och hölls mellan fyra länder under eftermiddagen. De länder som deltog förutom Sverige var: Panama, Kenya och Liechtenstein. Under mötet fick respektive land berätta om sina prioriteringar på området.

- Frågan kring kvinnor, fred och säkerhet handlar inte bara om kvinnors rättigheter. Det handlar också om att skapa fred och stabilitet i världen. Studier visar att kvinnors engagemang ökar chanserna för att säkra fredsavtal och långsiktighet i avtalen. I en värld som består av fler konflikter än på flera decennier, är detta därför ett ytterst viktigt tema att både lyfta och implementera åtgärder kring, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sverige har gjort temat till en högt prioriterad fråga under sitt tvååriga medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

- Fred och säkerhet skapas tillsammans. Det kräver dialog och samarbete. Det digitala mötet blev därför en möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och dela erfarenheter. Diskussionerna var mycket givande och konstruktiva, avslutar utrikesminister Margot Wallström.

Mötet kunde även följas av allmänheten. Via Utrikesdepartementets Facebook-sida, Twitter-konto och YouTube-sida, kunde vem som helst följa diskussionerna i realtid. Mötet går även att ses i efterhand via följande länk:

https://www.youtube.com/watch?v=1l7nZnUWgrQ

facebook.com/SweMFA/posts/618902731636212?business_id=247984128886880

Presskontakt