Innehållet publicerades under perioden

-

Viktigt med samverkan mellan skola och arbetsliv

Publicerad

Regeringen anser att det är viktigt med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv. En god samverkan ger flera positiva effekter. Ungdomar får gå en utbildning som motsvarar behoven på arbetsmarknaden vilket underlättar deras inträde i arbetslivet och bidrar till nationell kompetensförsörjning.

Anna Ekström står tillsammans med elver i verkstadsmiljö.
Anna Ekström tillsammans med elever på Mälardalens Tekniska Gymnasium. Foto: Jenni Larsson/Regeringskansliet

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström besökte i dag Mälardalens Tekniska Gymnasium som bedriver yrkesutbildningar med en nära koppling till industrin. Skolan arbetar aktivt med att rekrytera tjejer till sina utbildningar och därmed bryta könsbundna studieval.

Besöket inleddes med en rundtur på skolan som visade både den teoretiska undervisningen i klassrummet och det praktiska arbetet i verkstaden. Eleverna berättade bland annat om varför de valde just denna utbildning. Rektorn presenterade också det nära samarbetet som skolan har med yrkeslivet och hur de arbetar med att attrahera fler tjejer till utbildningarna. Statsrådet fick också träffa före detta elever som nu arbetar inom industrin i Södertälje.

– Ett gott samarbete mellan skola och näringsliv är bra både för eleverna och för Sverige. Idag har jag mött mycket motiverade, stolta och engagerade elever. Särskilt intressant är att skolan lyckats rekrytera en relativt hög andel flickor till teknik- och industriprogrammet, säger Anna Ekström.