Enighet om riktlinjer för förhandlingar om Brexit

EU-ländernas stats- och regeringschefer enades 29 april om riktlinjerna för förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Mötet var ett extrainsatt Europeiskt råd med anledning av det brittiska beslutet att lämna EU.

Stefan Löfven
Det är beklagligt att Storbritannien lämnar EU men bra att Europeiska rådet snabbt har blivit enigt om riktlinjer och principer för förhandlingarna om EU:s utträde ur EU. Det sa bland annat statsminister Stefan Löfven efter det extrainsatta Europeiska rådet 29 april. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s stats- och regeringschefer träffades 29 april för att anta riktlinjerna för förhandlingarna om brexit.

- Jag beklagar att Storbritannien lämnar EU. Men det är bra att vi nu redan 10 månader efter Storbritanniens folkomröstning kan komma igång med förhandlingarna, sa statsminister Stefan Löfven efter mötet.

I riktlinjerna fastställs ramen för förhandlingarna och EU:s allmänna ståndpunkter och principer. Europeiska rådet betonade vikten av att EU är enigt i förhandlingarna med Storbritannien.

- Det allra viktigaste är att vi håller ihop inom EU och sätter våra medborgares, företags och medlemsstaternas intressen främst. Vi ska ha en fast och rättvis hållning i förhandlingarna, underströk Stefan Löfven.

Storbritannien lämnade 29 mars in sin formella anmälan till Europeiska rådet om att lämna EU. Ett utkast till riktlinjer presenterades 31 mars och har sedan förhandlats för att kunna antas på det extrainsatta rådsmötet 29 april. Mötet ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Allt om det extrainsatta Europeiska rådet 29 april

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.