EU-strategi om Syrien antogs vid utrikesministrarnas möte 3 april

När EU:s utrikesministrar möttes i Luxemburg den 3 april var det främst Syrien som diskuterades. De antog en EU-gemensam strategi för Syrien och förberedde den internationella givarkonferensen om Syriens framtid, som hålls i Bryssel 5 april.

Margot Wallström
När EU-ländernas utrikesministrar möttes i Bryssel 3 april stod situationen i Jemen, Libyen och Syrien på dagordningen. Givarkonferensen för Syrien 5 april i Bryssel förbereddes. Utrikesminister Margot Wallström underströk bland annat vikten av FN:s ledarskap i Syrien och kvinnors deltagande i EU:s strategi för Syrien. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. Foto: Sveriges EU-representation

Syrien

Mötet inleddes med en diskussion om Syrien inför givarkonferensen i Bryssel för Syriens och dess grannländers framtid 4 och 5 april 2017. Ministrarna antog EU:s strategi för Syrien. Rådet antog även slutsatser om Syrien med fokus på strategin för och förberedelserna inför givarkonferensen.

Jemen

Den tre år långa konflikten i Jemen diskuterades med särskilt fokus på den försämrade politiska och humanitära utvecklingen. I dagsläget är 17 miljoner jemeniter beroende av internationell hjälp för sin överlevnad och över sju miljoner invånare i landet riskerar att drabbas av hungersnöd. Rådet antog slutsatser om Jemen och uttryckte sin beredskap att öka stödet till FN:s ansträngningar att hitta en politisk lösning på konflikten.

Libyen

Utrikesministrarna diskuterade även situationen i Libyen som uppföljning på den senaste diskussionen vid utrikesrådets möte i januari. EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini informerade ministrarna om Mellanösternkvartettens möte om Libyen i vilket hon deltog den 18 mars 2017. Mellanösternkvartetten skapades när FN, AU och Arabförbundet uppmanade EU att ansluta sig till deras gemensamma arbete för att finna en lösning på de problem Libyen står inför.

Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige vid rådsmötet.

 

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet i FAC 3 april