Europeiska rådet ska anta riktlinjer för förhandlingar om Brexit

EU-ländernas stats- och regeringschefer träffas 29 april för att enas om riktlinjer för förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige på mötet.

Stefan Löfven och Angela Merkel
EU:s stats- och regeringschefer träffas 29 april för att anta riktlinjerna för förhandlingarna om brexit. Samtliga EU-medlemmar betonar vikten av att EU är enigt i förhandlingarna med Storbritannien. På bilden syns statsminister Stefan Löfven samtala med Tysklands förbundskansler Angela Merkel vid ett tidigare Europeiskt råd. Foto: EU-representationen

Europeiska rådets möte 29 april är ett extrainsatt möte med anledning av att Storbritannien lämnar EU.

Storbritannien lämnade 29 mars in en formell anmälan till Europeiska rådet om att lämna EU. Ett utkast till riktlinjer presenterades 31 mars och har sedan förhandlats för att kunna antas på det extrainsatta rådsmötet 29 april. I riktlinjerna fastställs ramen för förhandlingarna och EU:s allmänna ståndpunkter och principer.

Mötet äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om Europeiska rådets möte 29 april

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.