Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Fokus på ökat samarbete när konsumentministern och landsbygdsministern diskuterade hållbar konsumtion med dagligvaruhandeln

Publicerad

Den 4 april träffade konsumentminsiter Per Bolund och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representanter från dagligvaruhandeln för att utbyta erfarenheter och idéer om hur konsumtionen kan bli mer hållbar.

Mötet inleddes med en dragning av Svante Axelsson, regeringens nationella samordnare för Fossilfritt Sverige. Svante beskrev hur samhället i snabb takt är på väg att ställa om till att bli allt mer klimatsmart, vilket illustrerades med den ökade elbilsförsäljningen och sjunkande priser på solceller. Allt fler inom näringslivet ser också de ekonomiska incitamenten till att arbeta mer aktivt med miljö- och klimatfrågor.

Vid den efterföljande diskussionen lyftes vikten av att arbeta för att hållbarhetsfrågorna engagerar allt fler och inte enbart vissa konsumentgrupper. Också behovet av mer lättillgänglig information framhölls. Försäljningen av ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta produkter ökar för varje år, men samtidigt efterfrågar många konsumenter behov av mer vägledning om hur man agerar hållbart.

- Regeringen vill att det ska vara lätt att göra rätt som konsument. Här har näringslivet en viktig roll att spela. Att samla dagligvaruhandelns företrädare vid samma bord för att utbyta idéer är ett sätt att ytterligare öka takten i arbetet för en mer hållbar konsumtion, säger konsumentminister Per Bolund.

Flera deltagare lyfte också behovet av branschöverenskommelser för att driva på utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion. Bland förslagen fanns till exempel överenskommelser om ökad användning av bioplaster, och samarbete om så kallad nudging som handlar om att uppmuntra konsumenter att fatta miljö- och klimatsmarta beslut.

- Jag tycker att branschen har tagit många bra initiativ för att främja hållbar konsumtion och jag ser goda möjligheter till ökat samarbete mellan branschen och politiken. En mer hållbar konsumtion innebär vinster för både konsumenter, producenter och leverantörer, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.