Försvarsmakten visade sin verksamhet när Stefan Löfven och Peter Hultqvist besökte Gotland

Statsminister Stefan Löfven besökte den 19 april tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist flera viktiga försvarsfunktioner på Gotland. Bland annat besöktes den stridsgrupp som inrättats på Gotland enligt 2015 års försvarsbeslut.

Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist
Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Under besöket på Gotland träffade statsministern och försvarsministern representanter för F17G (en av de flygbaser som flygflottiljen F17 i Kallinge ansvarar för), Sjöövervakningscentralen och övningsfältet Tofta som Försvarsmakten planerar att bygga ut för att bland annat inhysa Stridsgrupp Gotland.

När riksdagen beslutade om den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016-2020 gick försvaret från ett insatsförsvar till ett försvar med tydligare inriktning mot ett nationellt försvar.

- Det säkerhetspolitiskt läget i Östersjöregionen har på senare år försämrats. Detta har aktualiserat Gotlands viktiga militärstrategiska betydelse, säger statsminister Stefan Löfven.

I försvarsbeslutet enades riksdagspartierna inom Försvarsgruppen om att en stridsgrupp skulle etableras på Gotland från och med 2018. Innan stridsgruppen är på plats har sedan hösten 2016 en permanent militär närvaro etablerats på ön.

- Regeringen har i vårpropositionen satsat extra pengar på försvaret av Gotland genom att stärka Stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga. Detta är en del av de 500 miljoner kronor extra som satsas på Totalförsvaret, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Extra pengar till försvaret i vårbudgeten