Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Högnivåmöte i riksdagen om barn på flykt

Barnminister Åsa Regnér var en av huvudtalarna ett högnivåmöte i riksdagen på temat barn på flykt som anordnades av Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna barnhuset och riksdagen. Vid mötet närvarade barnombud från flera europeiska länder, barnrättsexperter från hela Europa samt svenska myndigheter och civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnrätt.

 • Barnminister Åsa Regnér vid högnivåmöte om barn på flykt i Riksdagen.

  Barnminister Åsa Regnér berättade om det pågående arbetet att göra barnkonventionen till svensk lag.

  Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

 • Panel som diskuterade barnrättsutmaningar i migrationsprocesser.

  Panelen diskuterade barnrättsutmaningar i migrationsprocesser.

  Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

 • Barnombudsmannen Fredrik Malmberg vid högnivåmöte om barn på flykt i Riksdagen.

  Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

  Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

Mötet, som är en uppföljning på det europeiska barnombudsmannanätverkets tidigare initiativ på temat, arrangerades den 24 april 2017 och syftade till att utbyta erfarenheter och bidra med ett barnrättsperspektiv till de pågående diskussionerna om ett nytt EU-gemensamt asylsystem (CEAS).

- Barn på flykt som söker asyl i Sverige ska garanteras sina rättigheter och få skydd och stöd. Flickor och pojkar behöver få rätt stöd utifrån sina olika erfarenheter och behov. Ett viktigt steg för regeringen är den process som pågår nu med att göra barnkonventionen till svensk lag. Vi har också förstärkt den sociala barn- och ungdomsvården med mer än 1 miljard kronor under perioden 2016-2019, säger barnminister Åsa Regnér.

Övriga huvudtalare var Tomas Bocek, Europarådets speciella rapportör för migration och Nicola Clase, ambassadör och regeringens koordinator för migration och flyktingfrågor.

Under mötet hölls ett panelsamtal om barnrättsutmaningar i migrationsprocesser. Vid samtalet deltog Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker, George Moschos, barnombudsman i Grekland, Geneviève Avenard, barnombudsman i Frankrike, Per-Anders Sunesson, Sveriges ambassadör mot människohandel, Livia Stoica, Children’s Rights Division, Europarådet.

Ett panelsamtal hölls även om utmaningar i barnrätt under EU:s nya gemensamma asylsystem då bland andra Pernilla Baralt, statssekreterare hos Åsa Regnér deltog.

Högnivåmötet äger rum samma vecka som Barnrättsdagarna i Örebro som i år har temat Barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering och där barnminister Åsa Regnér är en av talarna.