Jordbruksministrar arbetar med förenklade regler för EU:s jordbrukspolitik

Sverige tillsammans med de nordiska och baltiska EU-länderna presenterade 68 konkreta förslag till förenklade regler för lantbrukare och företag inom EU. På rådsmötet i Bryssel 3 mars informerade EU-kommissionen också om åtgärder som vidtagits i samband med köttfusket i Brasilien.

Statssekreterare Elisabeth Backteman deltog i rådsmöte i Bryssel 3 april
– Nästa jordbruksreform måste resultera i ett enklare regelverk, sade statssekreterare Elisabeth Backteman vid rådsmötet i Bryssel 3 april. Foto: Europeiska unionens råd

Förslagen om regelförenkling från Sverige och de nordiska och baltiska länderna fick stöd av många EU-länder som framhöll betydelsen av förenklade regler särskilt när det gäller kontroller och sanktioner inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

– Jag vill understryka att förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken är en högt prioriterad fråga. Nästa jordbruksreform måste resultera i ett enklare regelverk, sade statssekreterare Elisabeth Backteman vid mötet.

Köttskandalen i Brasilien

EU-kommissionen redogjorde för de åtgärder som vidtagits med anledning av det brasilianska köttfusket där myndighetstjänstemän misstänks ha mutats för att släppa igenom ruttet kött. Importen har stoppats från de anläggningar i Brasilien som pekats ut i skandalen och medlemsländerna har uppmanats att återsända eventuella sändningar som redan gått iväg. Kommissionen övervakar situationen och utesluter inte ytterligare åtgärder om det uppstår fler problem.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Rådets uppföljning av mötet