Karolina Skog träffade myndighetschefer om hållbar stadsutveckling

Den 7 april bjöd miljöminister Karolina Skog in de statliga myndigheter som har särskilt uppdrag gällande hållbar stadsutveckling till ett rundabordssamtal. Temat för samtalet var levande städer med fokus på Plattformen för hållbar stadsutveckling.

  • Miljöminister Karolina Skog talar vid rundabordssamtalet med medarbetare sittande på båda sidor om sig.

    Miljöminister Karolina Skog med medarbetare från Miljö- och energidepartementet.

    Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

  • Miljöminister Karolina Skog tillsammans med representanter från de myndigheter som deltog vid mötet.

    Från vänster: Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas; Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten; Tim Brooks, avdelningschef på Tillväxtverket; miljöminister Karolina Skog; Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket; Kerstin Cederlöf, stf. generaldirektör på Naturvårdsverket; Susann Bard, tf. generaldirektör på Boverket.

    Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

Vid rundabordssamtalet deltog myndigheterna Boverket, Energimyndigheten, Formas, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Diskussionen handlade om utvecklingen av hållbara städer och det pågående regeringsuppdraget om Plattformen för hållbar stadsutveckling.

Rundabordssamtalet den 7 april är ett led i arbetet med att ta fram regeringens skrivelse Levande städer. Under våren 2017 håller miljöministern ett antal rundabordssamtal. Syftet är att hämta in kunskap och idéer till det fortsatta arbetet med skrivelsen och för att ta fram politiska mål för stadsutveckling.

Plattform för hållbar stadsutveckling

Sedan 2014 har Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket haft regeringens uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Plattformen ska även utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.