Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Långsiktighet och åtgärder i fokus vid dialog med miljöorganisationer

Publicerad

Miljöminister Karolina Skog och biträdande finansminister Per Bolund träffade under tisdagseftermiddagen nationella miljöorganisationer för att diskutera regeringens miljöpolitik med utgångspunkt i vårbudgetens nya miljöbilaga.

Biträdande finansminister Per Bolund och miljöminister Karolina Skog
Biträdande finansminister Per Bolund och miljöminister Karolina Skog vid möte med miljöorganisationer. Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Genom att införa en miljöbilaga i vårpropositionen vill regeringen tydligt redogöra för vad som görs för att Sverige ska nå miljömålen och stimulera diskussionen om hur miljöarbetet kan utvecklas ytterligare.

Regeringens ansats, att öka transparensen i miljöpolitiken, togs emot väl av miljöorganisationerna, som representerade en bredd av hållbarhetsorganisationer inom bland annat transport-, miljö- och forskningsområdet. Flera betonade vikten av att omsätta politiken i konkreta åtgärder för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

– Regeringen tar en rad olika initiativ, men det finns områden där vi behöver göra mycket mer. I regeringens miljöbilaga har vi valt ut transporter och konsumtionsbaserade utsläpp som särskilda fokusområden eftersom vi ser ett stort behov av att fördjupa både diskussionen och politiken för att komma längre, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen har nyligen tagit emot två olika utredningar som båda lämnar förslag på hur Sverige kan bli bättre på att stimulera och uppmuntra ett cirkulärt förhållningssätt till konsumtion och avfall.

– Det finns en vilja och ett engagemang hos många konsumenter att göra mer. Vi behöver nya och mer hållbara konsumtionsmönster där vi hyr, delar och reparerar varor i större utsträckning istället för att alltid köpa nytt. Det handlar inte bara om vad vi konsumerar utan också om hur vi konsumerar, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Miljöbilagan kommer att ingå i vårpropositionen vartannat år, med start i år.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.