Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Malta stod värd för försvarsministermöte

Publicerad

När EU:s försvarsministrar träffades på Malta diskuterades bland annat möjlighet till att upprätta ett permanent strukturerat samarbete (PESCO), insatser i medelhavet och utveckling av EU:s stridsgrupper.

Mötesdeltagarna utanför Grandmaster's Palace i Valletta.
Mötesdeltagarna utanför Grandmaster's Palace i Valletta. Foto: Sami Jaakkola Finlands Försvarsministerium

De rådsslutsatser som antogs av Utrikesrådet den 14 november och Europeiska rådet den 15 december 2016 ligger till grund för det pågående arbetet, som övergripande handlar om att genomföra den Europeiska Globala Strategin inom området säkerhet och försvar. I det fortsatta arbetet anordnade Malta som ordförandeland ett informellt möte för att förbereda det formella försvarsministermötet som äger rum i Bryssel den 18 maj. I det kommande arbetet under årets första kvartal, har EU:s utrikestjänst och medlemsstaterna arbetat med främst tre frågor:

  • effektivare planering och ledning av EU:s militära tränings- och utbildningsinsatser (MPCC).
  • förutsättningarna för ett permanent strukturerat samarbete (PESCO).
  • formerna för en koordinerad försvarsöversyn (CARD).

Mötet på Malta, som leddes av EU:s höge representant Federica Mogherini, syftade till att diskutera ovanstående frågor och hur långt man har kommit i de olika processerna.

Nu under våren inleds diskussioner i syfte att utveckla EU:s snabbinsatsförmåga, med särskilt fokus på EU Battle Groups. Formerna för PESCO, CARD, snabbinsatsförmåga och försvarsfonden diskuteras inom EU-institutionerna och medlemsländerna under våren med målsättningen att det ska beslutas om strategisk inriktning vid det Europeiska rådet i juni.

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog vid mötet och underströk hur viktigt det är för regeringen att samarbete är mellanstatligt och att de steg man tar bidrar till unionens sammanhållning.

Vid diskussionen om insatser i Medelhavet deltog även Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg tillsammans med chefen för FN:s avdelning för fredsbevarande operationer Jean-Pierre Lacroix.