Mötesplatser, kulturarv och kulturskola på agendan när Alice Bah Kuhnke besökte Örebro

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under våren verksamheter och personer som är engagerade i prioriterade frågor inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Under besöket i Örebro såg ministern bland annat musik- och dansföreställningar på Kullagret, en Kulturskola för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

 • Ministern och barn blir fotograferade i danssalen

  Alice Bah Kuhnke tillsammans med barn och personal efter att Kulturskolan Kullagret bjudit på både sång- och dansuppträdanden.

  Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

 • De sitter runt ett bord och samtalar

  Kultur- och demokratiministern i samtal med personal på Kulturskolan i Örebro, Lars Hilmersson, Mari Molander och Mats Öhlund.

  Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

 • Ministern talar inför en stor publik

  Kultur- och demokratiministern inleder konferensen ”Den medborgardrivna mötesplatsen” i Vivalla och talar om vikten av mötesplatser för att stärka människor och demokratin.

  Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

 • De tar en selfie tillsammans

  Alice Bah Kuhnke tillsammans med Jocke Kellokumpu, Folkets Hus och Parker, och Rishan Aregai, Rosengårds Folkets Hus.

  Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

 • De står i grupp och samtalar

  Alice Bah Kuhnke samtalar med kvinnor från Delicious, Vivalla kvinnokooperativ

  Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

 • Ministern skruvar med en skruvmejsel, medan de andra håller uppe plaketten

  Kultur- och demokratiministern skruvar upp plaketten för byggnadsminne på Svampen i Örebro, med hjälp av landshövding Maria Larsson och Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

  Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

 • De står i ett konferensrum med en bild om kulturmilmiljöarbete i bakgrunden

  Jonas Jansson och Mia Geijer berättar om Länsstyrelsens kulturmiljöarbete i Örebro län.

  Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

Medborgardrivna mötesplatser – viktiga för demokratin

Ministern inledde sitt besök i Örebro i bostadsområdet Vivalla. Ett område med hög arbetslöshet, låga utbildningsnivåer, lågt valdeltagande och hög brottslighet, men också med mycket lokalt engagemang.

I Vivalla hölls konferensen Den medborgardrivna mötesplatsen – en del i satsningen "Nya mötesplatser" som drivs av Folkets Hus och Parker. Satsningen stödjer föreningar och nätverk i socioekonomiskt utsatta områden som vill skapa mötesplatser där sådana saknas.

- Vi behöver mötesplatser där vi kan kämpa för våra demokratiska rättigheter och stärka människor, sa Alice Bah Kuhnke, som i konferensens inledning betonade vikten av det lokala engagemanget och mod.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har sedan 2015 haft i uppdrag att fördela statsbidrag till organisationer i det civila samhället som driver lokala resurscenter för demokratisk delaktighet. Idag finns lokala resurscenter i åtta av landets mest socioekonomiskt utsatta områden. Vivalla är ett av dessa.

Stöd till allmänna samlingslokaler fördelas av Boverket, i form av investeringsbidrag eller som utvecklingsbidrag (av ungdomsverksamhet). Regeringen har från och med i år ökat stödet med 20 miljoner per år, och socioekonomiskt utsatta områden ska prioriteras.

Nya perspektiv i kulturmiljöarbetet i Örebro län

I ett kylslaget väder var det sedan samling vid det stora vattentornet Svampen, ett av Örebros populäraste besöksmål. Där skruvade ministern upp en byggnadsminnesplakett. Medverkade gjorde även landshövding Maria Larsson och kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson. Svampen byggdes på 1950-talet och är ett byggnadsminne som representerar det moderna samhällets utveckling. (Plaketten kom dock upp 12 år efter det att länsstyrelsen utsett Svampen till byggnadsminne.)

Väl uppe i Svampens hatt berättade Mia Geijer och Jonas Jansson om länsstyrelsens kulturmiljöarbete i Örebro län. Länsstyrelsen arbetar medvetet med att, vid sidan av det mer traditionella kulturmiljöarbetet, lyfta olika perspektiv och nya berättelser om kulturarv som tidigare inte har kommit fram eller varit underrepresenterade för att på så sätt göra kulturmiljöarbetet mer inkluderande och angeläget. Genom att samverka med bl.a. civilsamhället, skolor och skådespelare bjuds också andra aktörer in till att vara med och berätta t.ex. i film och teater.

I februari presenterade regeringen en samlad kulturarvspolitik. Proposition innehåller många förslag för en långsiktigt hållbar kulturarvspolitik och berör bl.a. museer, arkiv och kulturmiljö. Riksantikvarieämbetet föreslås en stärkt roll som samlande kulturarvsmyndighet genom samordningsansvar för museifrågor, samordning av kulturarvssektorns digitaliseringsfrågor samt med uppdrag om att inrätta en centrumfunktion för att utveckla kulturarvsarbetet.

En jämlik och tillgänglig kulturskola – Kullagret

På eftermiddagen besökte ministern Kullagret, en kulturskola för barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Där får alla möjlighet att utifrån egna förutsättningar skapa med bild och form, dansa, spela instrument, sjunga och spela teater.

Alice Bah Kuhnke samtalade först med Lars Hilmersson, Mats Öhlund och Mari Molander kring Kullagrets framväxt och förutsättningar.

- Vi möter eleverna på dagtid, i skolorna. Det skapar en trygghet och vi når alla barn i skolan och särskolan. Kullagrets verksamhet tillför också ett värde till skolan, vi bidrar till att utveckla barnens lärande, sa verksamhetschef Lars Hilmersson.

Samtalet kom också in på de svårigheter som uppstår i och med kommungränserna. Kullagret kan inte erbjuda kulturskola till alla barn som går i skola i Örebro kommun, eftersom en del barn som går i skola i Örebro kommun bor i en annan kommun i länet.

Dagens avslutades med att barn- och ungdomar tillsammans med personal bjöd på några medryckande sång- och dansnummer.

Inom Kulturdepartementet bereds just nu Kulturskoleutredningens förslag, som har varit på remiss till i mitten av mars.