Peter Hultqvist talade om totalförsvar på Försvarskonferensen i Skövde

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 3 april på Försvarskonferensen i Skövde. Temat på årets konferens var totalförsvaret och totalförsvarsplanering ur olika perspektiv.

Försvarsminister Peter Hultqvist talar under Försvarskonferensen i Skövde
Försvarsminister Peter Hultqvist talar under Försvarskonferensen i Skövde. Foto: Marinette Nyh Radebo / Regeringskansliet

Försvarskonferensen arrangeras för femte året av Försvarsmaktsråd Skaraborg. Medverkande i årets arrangemang var bland andra representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Polisen, Sveriges kommuner och landsting SKL och Försvarsmakten som talade om olika aspekter rörande totalförsvaret.

- Genom en mer samordnad planering, gemensam övning och utbildning och gemensamt resursutnyttjande stärks förmågan både hos civila aktörer och hos Försvarsmakten, vilket är en förutsättning för ett fungerande totalförsvar, säger Peter Hultqvist.

Medverkade gjorde också generaldirektören för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som talade om hur myndigheten ska hantera rekrytering och krigsplacering efter återaktiverandet av värnplikten.
Försvarsmaktsråd Skaraborg är ett samarbete mellan Försvarsmakten i Västra Götaland och kommunerna Skövde, Lidköping och Karlsborg. Konferensen samlar förband, kommuner, organisationer och näringslivet från olika delar av Sverige för att bland annat diskutera erfarenheter kring civil-militär samverkan.