Regeringens arbete för att minska transporternas klimatpåverkan

Publicerad

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan på hemmaplan visar vi ledarskap för världens länder. Den gröna omställningen skapar också nya jobb. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp.

Foto: Johnér

Omställningen av transportsektorn för att bryta fossilberoendet och minska utsläppen är både nödvändig och möjlig. Det förutsätter ett samhälle där vi använder transporter på ett smartare sätt. Det går bara att åstadkomma en tillräcklig förändring genom ett mer transporteffektivt samhälle i kombination med mer resurseffektiva fordon, en övergång till förnybara energislag och elektrifiering.

Hur kan vi nå fossilfria transporter och resor?

För att nå en fossilfri fordonsflotta behöver flera saker göras.

  • Samhället måste använda transporter smartare, inklusive en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.
  • Fossila bränslen måste bytas ut mot hållbara bränslen, så som biodrivmedel.
  • Transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad.