Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Webbportal om jämställdhet för nyanlända barn och unga har lanserats

Publicerad

Jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog i april vid lanseringen av den flerspråkiga webbplatsen youmo.se som ska informera om hälsa, jämställdhet och frågor gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Webbplatsen riktar sig till nyanlända barn och unga i åldrarna 13-20 år och är en del av regeringens satsning på ökad information för unga som inte har vuxit upp i Sverige och som inte har svenska som första språk.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér tittar på webbportalen Youmo om jämställdhet som riktar sig till nyanlända barn och unga.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér tittar på webbportalen Youmo om jämställdhet som riktar sig till nyanlända barn och unga. Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

- Youmo är efterlängtad. Sverige har tagit emot många ensamkommande barn och unga på kort tid. Regeringen önskar att mottagandet blir så bra som möjligt och där är utbildning en viktig del. Jag hoppas att den här webbplatsen kommer att öka kunskapen om jämställdhet bland nyanlända barn och unga, säger barn-och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I april 2016 gav regeringen Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att, i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO, möjliggöra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. Resultatet blev youmo.se som bygger på innehåll från webbplatsen umo.se där det kommer att finnas lättillgängligt innehåll på svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.