Satsning på sommarjobb för unga

Publicerad

Regeringen har i samband med vårpropositionen kommit överens med Vänsterpartiet om att avsätta 105 miljoner kronor för att skapa sommarjobb för ungdomar i kommunerna.

Ett sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet och ett sätt att knyta kontakter och förbereda sig för fortsatt deltagande på arbetsmarknaden. För att öka antalet sommarjobb för unga i landets kommuner avser regeringen avsätta 105 miljoner kronor för ändamålet.

Satsningen riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio och till de som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand – till exempel ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning – ska prioriteras.

Pengarna ska fördelas till kommunerna via Arbetsförmedlingen med kraven att detta inte påverkar tillkomsten av redan planerade sommarjobb.