Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Satsningar i vårbudget 2017 på Socialdepartementets områden

Publicerad

Foto: Lauri Roktko/Folio

Pressmeddelande: Vårbudgetreformer på Socialdepartementets områden

En halv miljard till förlossningsvården

En halv miljard kronor kommer att tillföras förlossningsvården i vårändringsbudgeten för 2017. Det sker som ett tillskott till den befintliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Detta är en nyhet ur budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.
– Vi ser behov av fortsatta investeringar i förlossningsvården för att alla blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård, och för att de som arbetar i vården ska kunna få vettiga förutsättningar att ge den vård patienterna behöver, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

500 miljoner kronor ytterligare kommer att tillföras den befintliga budgetsatsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Pengarna betalas ut under 2017, men får användas såväl 2017 som 2018. Tillskottet kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd och ska användas till stärka att förlossningsvården och eftervården för nyförlösta kvinnor.

Pressmeddelande: En halv miljard till förlossningsvården

100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa

Regeringens befintliga satsning på psykisk hälsa utökas nu genom att 100 miljoner kronor tillförs landstingen. Landstingen ska använda medlen för barn- och ungdomspsykiatri, inklusive första linjens psykiatri i primärvården. Satsningen aviseras i regeringens vårändringsbudget för 2017 som är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Sedan 2016 avsätter regeringen ca 1 miljard kronor per år till och med 2019 för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Genom vårändringsbudgeten för 2017 förstärks satsningen med totalt 100 miljoner kronor som får användas åren 2017 och 2018. Förstärkningen görs i syfte att möta den ökande ohälsan bland barn och unga vuxna.

Pressmeddelande: 100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa

Förstärkt satsning på bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen förstärker satsningen på ökad bemanning i sociala barn- och ungdomsvården med ytterligare 150 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017. Detta är en nyhet ur budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

− Situationen inom den sociala barn- och ungdomsvården är fortfarande ansträngd men en positiv utveckling har påbörjats. Den nationella samordnaren ser detta vid de återbesök hon gör i kommunerna. Det är angeläget att fortsätta förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att göra ett bra arbete. Därför förstärker vi nu satsningen ytterligare, säger barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för socialtjänsten.

Pressmeddelande: Förstärkt satsning på bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården
Artikel: Regeringen förstärker bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården

65 mkr till vårdplatser vid Statens institutionsstyrelse

I vårbudgeten kommer regeringen att förstärka Statens institutionsstyrelse, SiS, med ytterligare 65 miljoner kronor för att skapa förutsättningar att möta behovet av vårdplatser för barn, unga och vuxna som har behov av insatser från SiS. Vårändringsbudgeten för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

− Människor som behöver komma bort från till exempel missbruk och kriminalitet måste få rätt insatser i tid. Det är fortfarande hög efterfrågan på vårdplatser på Statens institutionsstyrelse. Den här satsningen kommer ge SiS bättre förutsättningar att bereda vård till de som har det behovet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för socialtjänsten.

Pressmeddelande: 65 mkr till vårdplatser vid Statens institutionsstyrelse
Artikel: Ytterligare 65 miljoner kronor till Statens institutionsstyrelse

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Vårbudgeten 2017

Den 18 april 2017 lämnade regeringen 2017 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudgeten för 2017 till riksdagen.