Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 13

Publicerad

I veckan som gick: kvinnors deltagande i medling och konfliktförebyggande, Golanhöjderna/UNDOF, Västsahara/MINURSO, Mali/Sydsudan, Georgien, Jemen, Syrien/hum, hybridkrigföring, DRK/MONUSCO, Tchadsjöregionen.

Säkerhetsrådets medlemmar håller stående en tyst minut
På fredagen hölls en tyst minut i säkerhetsrådet för att hedra minnet av de två FN-experter som miste livet under uppdrag i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Rådet beslutade enhälligt att förlänga mandatet för den fredsbevarande insatsen i landet (MONUSCO) till den 31 mars 2018. Foto: Evan Schneider / UN Photo

Efter en intensiv vecka lämnade Storbritannien igår över ordförandeskapet i säkerhetsrådet till USA. I måndags genomfördes ett Arria-möte (angående detta mötesformat, se veckobrev 8) om kvinnors deltagande i och bidrag till medling och konfliktförebyggande. Vikten av att öka kvinnors deltagande framhölls och förbättringar efterlystes både inom FN-systemet och på nationell nivå. Det nordiska nätverket av kvinnliga medlare, som lanserades i november 2015, framhölls som ett viktigt bidrag till att öka tillgängligheten av kvinnliga medlare.

I tisdags hade rådet slutna konsultationer som började med en kvartalsvis återkommande uppdatering om FN:s observatörsstyrka på Golanhöjderna (UNDOF). Styrkan finns på plats sedan 1974 för att övervaka eldupphöravtalet mellan Israel och Syrien. Oro uttrycktes över den senaste tidens ökade spänningar mellan Israel och Syrien, som lett till ett antal militära incidenter. Rådsmedlemmarna manade till förebyggande åtgärder för att undvika ytterligare eskalering.

Efter mötet om UNDOF diskuterade rådet tre extrainsatta dagordningspunkter. FN-sekretariatet gav först en uppdatering om ansträngningarna för att återställa full funktionalitet för FN:s fredsbevarande insats i Västsahara (MINURSO). Angående situationen i Guerguerat välkomnade de flesta rådsmedlemmarna, som tog till orda, Marockos tillbakadragande och uppmanade Polisario att dra sig tillbaka. De flesta rådsmedlemmar underströk också vikten av en återupplivad FN-ledd politisk process.

Den andra extrainsatta dagordningspunkten handlade om en återrapportering från ett besök i Mali och Sydsudan som den avgående undergeneralsekreteraren för fredsbevarande insatser, Hervé Ladsous, genomfört tillsammans med sin efterträdare, Jean-Pierre Lacroix. På begäran av Ukraina diskuterade rådet därefter situationen i Georgien och det ryska agerandet i förhållande till utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien. Flertalet rådsmedlemmar som tog till orda, inklusive Sverige, uttalande tydligt stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet.

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådets ordförande, Storbritanniens FN-ambassadör Matthew Rycroft, om UNDOF, MINURSO, Mali/Sydsudan, Georgien.

För fjärde gången under mars månad diskuterade rådet i onsdags utvecklingen i Jemen. FN-sändebudet, Ismail Ould Cheikh Ahmed, briefade rådet. Oro uttalades både av sändebudet och rådsmedlemmarna över den humanitära situationen, medan en vapenvila efterlystes liksom återupptagna politiska samtal. Sverige varnade för konsekvenserna av den militära eskalering som pågår, och ifrågasatte ett resonemang som går ut på att parterna skulle återvända till förhandlingsbordet efter en offensiv mot Hodeida (se veckobrev 11). Vi tog också upp vikten av kvinnors deltagande – inklusive behovet av stärkt rapportering i denna fråga – i linje med diskussionerna vid förra veckans Jemen-möte, då utrikesminister Margot Wallström deltog i säkerhetsrådets informella arbetsgrupp för kvinnor, fred och säkerhet (se veckobrev 12).

I torsdags genomfördes rådets månatliga möte om Syrien i det humanitära spåret. FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor, Stephen O'Brien, briefade rådet. Av 1,6 miljoner människor i behov i svårtillgängliga områden hade FN hittills endast fått tillstånd att leverera till 700,000 nödställda för april och maj. Ett par konvojförsändelser under de senaste dagarna hade dock visat på begränsade framsteg. Sverige är så kallad pennhållare i rådet i denna fråga tillsammans med Egypten och Japan (se veckobrev 4) varför vi höll ett gemensamt anförande å samtliga tre länders vägnar. För första gången framfördes en del av detta anförande i öppet format som ett sätt att visa ledarskap i rådskretsen (se länk). Efter de slutna konsultationerna kunde rådet komma överens om ett antal budskap med humanitärt fokus (se länk).

Länk till UN Web TV: Öppen briefing i rådet om Syrien (Sveriges inlägg görs efter 24:56):

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådets ordförande, Storbritanniens FN-ambassadör Matthew Rycroft, om Syrien

I fredags arrangerade Ukraina ett Arria-möte om hybridkrigföring. En forskarpanel belyste begreppet som sådant och ett femtontal länder uttalade sig. Det ryska agerandet gentemot Ukraina och den illegala annekteringen av Krimhalvön belystes i flera kritiska inlägg. Vikten av att värna det öppna samhället och en fri media framhölls som det främsta försvaret mot hybridattacker.

Efter förhandlingar under de senaste veckorna kunde rådet i fredags anta två viktiga resolutioner. Mötet inleddes dock med en tyst minut för att hedra de två avlidna medlemmarna i expertpanelen avseende Demokratiska republiken Kongo (DRK), svenskan Zaida Catalán och amerikanen Michael Sharp (se länk). Dessförinnan hade rådet i onsdags antagit ett pressuttalande om de båda dödsfallen där även vikten av ansvarsutkrävande betonas. I Sverige har både statsministern och utrikesministern uttalat sig om den fruktansvärda händelsen och det arbete som pågår.

Efter den tysta minuten antog rådet resolution 2348 varigenom man förlängde mandatet för FN:s fredsbevarande insats i DRK (MONUSCO). Utrikesminister Wallström har i ett uttalande välkomnat antagandet och konstaterar att FN-styrkan har en viktig stabiliserande roll i det mycket bräckliga politiska, humanitära och säkerhetsmässiga läge som råder i landet. På svenskt initiativ understryks vikten av att kvinnor ges en röst och av att FN stärker arbetet för att angripa konflikternas grundorsaker.

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådet hedrar Catalán och Sharp med en tyst minut följt av antagande av res 2348

Länk: Utrikesminister Wallströms uttalande om MONUSCO

Mars månad avslutades med att rådet antog resolution 2349 om Tchadsjöregionen. Områdets svåra utmaningar uppmärksammades vid ett möte under Sveriges ordförandeskap i januari (se veckobrev 2) varefter rådet genomförde en resa till området i början av mars. Resolution 2349 innebär att säkerhetsrådet ger ett samlat budskap i förhållande till en regional problematik, vilket i sig kan framhållas då rådets fokus på landspecifika situationer ibland är en svaghet. Det kan också noteras att resolutionen lyfter fram civilsamhällesorganisationers viktiga roll för fred och innehåller tydliga skrivningar om vikten av kvinnors deltagande, samt fördömande av sexuellt våld i konflikt. På svenskt initiativ tydliggörs också klimatförändringarnas negativa effekt på stabilitet i regionen varvid rådet betonar vikten av att FN har adekvata riskbedömningar och strategier för att bemöta denna typ av utmaningar.