Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 16

Publicerad

I veckan som gick: mänskliga rättigheter och förebyggande av väpnad konflikt, Libyen/UNSMIL, Mellanösterndebatt, barn och väpnad konflikt/Somalia.

Nickolay Mladenov, FN:s koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern
Under veckan briefades rådet av Nickolay Mladenov, FN:s koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern. Foto: Eskinder Debebe / UN Photo

Det amerikanska ordförandeskapet arrangerade i tisdags ett öppet möte om mänskliga rättigheter och förebyggande av väpnad konflikt. Mänskliga rättigheter (MR) kommer regelbundet upp som en integrerad del i rådets löpande hantering av olika landspecifika situationer. FN:s fredsbevarande insatser har också i de allra flesta fall MR-komponenter i sina mandat. Samtidigt är det väl känt att rådets MR-hantering är kontroversiell för vissa rådsmedlemmar. Mötet i tisdags föregicks också av omfattande diskussioner men kunde slutligen hållas utan den proceduromröstning, som man befarat skulle komma att begäras mot mötets genomförande (vid en proceduromröstning saknar de permanenta medlemmarna veto). Vid mötet briefades rådet av generalsekreteraren som uppehöll sig både vid förebyggande och MR samt kopplingen dem emellan. Guterres menade att FN ofta reagerar för sent på MR-kränkningar och framhöll att mer skyndsamt agerande skulle minska mänskligt lidande och förebygga konflikter. Efter Guterres briefing talade samtliga medlemmar i rådet (se länk).

Länk till UN Web TV: Säkerhetsrådets möte om mänskliga rättigheter och förebyggande av väpnad konflikt (Sveriges inlägg görs efter 50:00)

I onsdags diskuterade rådet Libyen och FN:s stödinsats för landet, UNSMIL (se också veckobrev 6). FN-sändebudet Martin Kobler gav en briefing om det politiska läget. Han efterlyste, i likhet med bland annat Sverige, ett stärkt FN-engagemang. Rådsmedlemmarna uttryckte i sina inlägg genomgående stöd för en politisk lösning och för FN:s engagemang samt oro över en militär eskalering, inte minst i södra Libyen. Sverige och Frankrike, liksom Kobler, uppmärksammade att EU nyligen blivit medlem i den numer så kallade kvartetten tillsammans med FN, Afrikanska Unionen samt Arabförbundet. Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog, är ordförande för säkerhetsrådets sanktionskommitté för Libyen och uppdaterade i denna egenskap kollegorna i rådet om arbetet kring sanktionerna mot Libyen.

I torsdags höll rådet sin kvartalsvis återkommande öppna Mellanösterndebatt (se också veckobrev 3). USA hade lobbat för att fokus skulle flyttas från debattens sedvanliga fokus på fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP) till att i stället avse hela regionen. Rådsmedlemmarna, och det 30-tal icke-medlemmar som också deltog i debatten, hade hörsammat USA:s uppmaning i varierande grad. Ett flertal länder, inklusive Sverige, höll fast vid praxis och fokuserade i sina inlägg på MEPP. De senaste israeliska bosättningsbesluten utsattes för stark kritik. Många framhöll vikten av att MEPP hölls kvar på rådets agenda inte minst mot bakgrund av de regionala implikationerna av konflikten. USA och Israel fokuserade sina inlägg på Iran och Hizbollah som de främsta säkerhetshoten i regionen.

Vid sidan av de formella mötena genomfördes under veckan återigen ett så kallat Arria-möte. I fredags briefades rådsmedlemmarna i detta format av FN:s undersökningskommission om situationen i Syrien (Independent, International Commission of Inquiry) som upprättades av och rapporterar till FN:s MR-råd i Genève. Sverige bidrar till finansieringen av kommissionen.

Under veckan har också ett antal möten genomförts i några av de arbetsgrupper och sanktionskommittéer som lyder under säkerhetsrådet. Sverige arrangerade det tredje formella mötet som ordförande för arbetsgruppen för barn och väpnad konflikt (se också veckobrev 5). Slutsatser antogs om situationen för barn och väpnad konflikt i Somalia. Dessutom introducerades generalsekreterarens rapport om barn och väpnad konflikt i Sudan, och arbetsgruppen kommer nu att förhandla slutsatser om situationen i Sudan. Möten genomfördes under veckan också i sanktionskommittéerna för Jemen respektive Somalia och Eritrea. Ett så kallat truppbidragarmöte genomfördes i onsdags om FN:s fredsbevarande insats i Västsahara (MINURSO) inför rådets överläggningar i samma fråga på tisdag. Vid truppbidragarmöten deltar förutom rådets medlemmar även de medlemsländer som bidrar med trupp och/eller polis till den insats som ska diskuteras.

Säkerhetsrådet har under den gångna veckan genom uttalanden fördömt terroristattacken i Rasheedin den 15 april respektive Nordkoreas missiltest den 15 april.