Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Waldemarsudde blir självständigt från Nationalmuseum

Publicerad

Regeringen föreslår i vårbudgeten för 2017 att konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde avskiljs organisatoriskt från Nationalmuseum. Med förändringen får Prins Eugens Waldemarsudde ökade förutsättningar att bedriva en bra verksamhet i enlighet med föreskrifterna i prins Eugens testamente. Förslaget väntas träda ikraft den 1 juli 2017.

Foto: Kjell Renblad

Frågan har utretts och förberetts under en lång tid. Genom att avskilja Prins Eugens Waldemarsudde från Nationalmuseum, löser regeringen de organisatoriska problem som har funnits sedan staten tog över ansvaret år 1995. Verksamheten kommer framöver i dess helhet ingå i stiftelsen och de medel som idag går till Prins Eugens Waldemarsudde via myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, kommer istället att utgå via anslag 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde kommer framöver att enbart heta Nationalmuseum.