Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Waldemarsudde blir självständigt från Nationalmuseum

Publicerad

Regeringen föreslår i vårbudgeten för 2017 att konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde avskiljs organisatoriskt från Nationalmuseum. Med förändringen får Prins Eugens Waldemarsudde ökade förutsättningar att bedriva en bra verksamhet i enlighet med föreskrifterna i prins Eugens testamente. Förslaget väntas träda ikraft den 1 juli 2017.

Frågan har utretts och förberetts under en lång tid. Genom att avskilja Prins Eugens Waldemarsudde från Nationalmuseum, löser regeringen de organisatoriska problem som har funnits sedan staten tog över ansvaret år 1995. Verksamheten kommer framöver i dess helhet ingå i stiftelsen och de medel som idag går till Prins Eugens Waldemarsudde via myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, kommer istället att utgå via anslag 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde kommer framöver att enbart heta Nationalmuseum.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.