Alice Bah Kuhnkes tal på Museernas vårmöte 2017

Den 25 april öppnade Museernas vårmöte 2017 i Södertälje. Temat för årets konferens handlade om hur digitaliseringen av samhället och museisektorn påverkar museernas verksamheter och arbetssätt.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigningstalade på konferensen genom denna inspelade film. Vårmötet arrangerades av Sveriges Museer tillsammans med Torekällbergets friluftsmuseum och medverkande organisationer var bland annat Livrustkammaren, Skoklosters slott & Hallwylska museet, Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksutställningar, Stockholms läns museum, Medeltidsmuseet och Stadsmuseet i Stockholm.