Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Ann Linde och Liberias handelsminister fördjupar diskussionen om handelssamarbete

Publicerad

Den 3 maj träffades Liberias handelsminister Axel Addy och Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde i Stockholm för att diskutera fördjupat handelssamarbete och gemensamma affärsintressen.

Handelsministrarna Ann Linde och Axel Addy
Ann Linde betonade handelns viktiga roll för att skapa förutsättningar för utvecklingsländer att bryta sitt biståndsberoende, samt underströk att den svenska regeringen är starkt pådrivande för en fri och rättvis global handel. Foto: Emelie Öberg/Regeringskansliet

Handelsminister Axel Addy befann sig i Stockholm för att medverka på konferensen Stockholm Forum on Peace and Development, anordnad av UD och Sipri, och träffade i samband med det Ann Linde.
Bland annat diskuterades exportstrategier och nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag i respektive land, samt gemensamma synergier och affärsintressen.
Under mötet uppmuntrade Ann Linde Liberia att utöka det ekonomiska samarbetet. med EU. Linde betonade handelns viktiga roll för att skapa förutsättningar för utvecklingsländer att bryta sitt biståndsberoende, samt underströk att den svenska regeringen är starkt pådrivande för en fri och rättvis global handel.
Axel Addy poängterade vikten av Sverige som vänland och samarbetspartner.
- Sverige är en viktig strategisk partner för Liberia, bekräftade Axel Addy.
Han gratulerade också Sverige till platsen i FN:s säkerhetsråd där han menar att Sverige visat prov på ett gott ledarskap.
Liberia antogs som ny medlem vid WTO:s ministerkonferens 2015. Sverige har haft en särställning som stöttande partner i deras anslutningsprocess och drivit på för ett medlemskap.

- Att Liberia klarade denna utmaning, trots den begränsade kapacitet som ebolautbrottet resulterade i , är en framgångshistoria. Anslutningsförhandlingarna skedde i rekordfart och Liberias tillträde till WTO är den snabbaste anslutningsprocessen någonsin för kategorin minst utvecklade länder, berättade Ann Linde.
Sverige är en av de största bilaterala givarna till Liberia efter USA och har den största EU-ambassaden i Monrovia. Både utvecklingssamarbetet och det svenska politiska engagemanget syftar till att stödja freds- och statsbyggandet i landet.