Innehållet publicerades under perioden

-

Arbetskraftskapacitet i byggbranschen på agendan

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson träffade den 9 maj representanter från byggsektorn för att tala om arbetskraftsförsörjningen inom branschen.

  • Statsministern och bostads- och digitaliseringsminister vid bord med deltagare ur byggbranschen

    De inbjudna representanterna för byggbranschen redogjorde för hur de arbetar för att möta sina kompetensbehov på kort och medellång sikt. De hade även möjlighet att berätta vilka ytterligare insatser de ser att regeringen och den egna branschen kan göra.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Peter Eriksson sittandes och lyssnar

    Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson reflekterar kring deltagarnas inspel.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under en arbetslunch träffade statsminister Stefan Löfven och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson representanter ur byggsektorn. Förståelsen för de brister gällande arbetskraftsförsörjning inom branschen var tydlig redan innan mötet och bekräftades av representanterna. Tisdagens möte är en uppföljning av ett tidigare möte som Stefan Löfven höll med byggbranschaktörer i höstas.

I december 2016 tog regeringen emot en rapport från två samordnare som hade till uppgift att titta på byggbranschens kompetensförsörjning. Rapporten visar att den kraftigt ökade byggtakten inte kan öka ytterligare eller bibehållas om inte arbetskraftsituationen i branschen förbättras.

På mötet den 9 maj lyftes de möjligheter som regeringen arbetar med för att branschen lättare ska kunna fortsätta den höga byggtakten. Regeringen har under mandatperioden satsat på ett ökat fokus på förbättrad matchning inom branschen men även på att öka antalet utbildningsplatser. Peter Eriksson lyfte även vikten av ett ökat industriellt byggande, och då gärna i trä. Genom industriellt byggande kan ännu fler yrkeskategorier vara med och bidra.

Mötet gav också de inbjudna representanterna för byggbranschen möjlighet redogöra för statsministern och bostads- och digitaliseringsministern redogöra hur branschens specifika organisation och olika sektorer hanterar situationen.