Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Cykelstrategi fokus för infrastrukturminister Anna Johansson

Publicerad

Den 13 -16 maj besökte Anna Johansson Kina. Under besöket deltog infrastrukturministern i aktiviteter som bland annat syftar till att främja svenska lösningar på den kinesiska marknaden.

Anna Johansson samtalar med Davis Wang som är VD för Mobike.
Infrastrukturminister Anna Johansson, Davis Wang, VD för Mobike och ambassadör Anna Lindstedt. Foto: Björn Cappelin/Regeringskansliet

I programmet ingick ett besök till det kinesiska cykeldelningsföretaget Mobike. Mobike är ett framgångrikt startup-företag i Kina som lanserat så kallade "station-less rental bicycles", det vill säga hyrcyklar som inte behöver parkeras i särskilda ställ och som genom innovativ design är i stort sett underhållsfria. Cyklarna syns överallt i Pekings stadsbild.

- Lånecykelsystem är både smart, användarvänligt och helt i linje med den första nationella cykelstrategin. En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet som regeringen lanserade i slutet av april. Strategin har till syfte att bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Vi satsar därför sammanlagt 100 miljoner kronor på en extra cykelsatsning under 2016-2017, säger Anna Johansson.

Infratrukturminister Anna Johansson närvarade också vid undertecknandet av ett samförståndsavtal mellan Ericsson, China Mobile och Mobike för ett smart resepartnerskap. Samförståndsavtalet innebär att parterna kommer att fördjupa samarbetet inom digitala tjänster och påskynda tillämpningen av tekniken inom smarta tjänster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

Fakta om tekniken

Tekniken baseras på företagets egna app, genom vilken man lokaliserar cyklarna. Cykellåsen innehåller GPS-läsare som drivs via en generator som laddas när man trampar med pedalerna. För att låsa upp cykeln skannar man en QR-kod med mobilappen, varpå en signal skickas till låset som öppnas automatiskt. När man är färdig låser man cykeln manuellt, vilket skickar en signal att användningen är avslutad och drar av pengar i appen för tiden man använt cykeln.