De nordiska försvarsministrarna möttes i Åbo

Försvarsminister Peter Hultqvist och de övriga nordiska försvarsministrarna möttes den 3-4 maj i finska Åbo för överläggningar inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. På mötesagendan stod bland annat säkerhetssituationen i Östersjöregionen och det nyöppnade Europeiska kunskapscentret för hantering av hybridhot (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) i Helsingfors.

De nordiska flaggorna framför Åbo slott
De nordiska försvarsministrarna samlades på Åbo slott för mötet 3-4 maj inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet. Foto: Kristian Vakkuri / Regeringskansliet

Förutom säkerhetssituationen i Östersjöregionen diskuterades också nordiskt samarbete kring luftövervakning, motståndskraft mot hybridkrigföring och terrorism i Norden efter attentatet i Stockholm den 7 april.


Den finske försvarsminister Jussi Niinistö var värd för mötet i Åbo. Finland är ordförande för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco 2017. Det finska ordförandeskapet har också lyft frågan om försörjningsberedskap och samhällets förmåga att tåla kriser och hur de nordiska länderna kan ge varandra stöd i dessa frågor.