EU-handslag med Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

På Europadagen den 9 maj ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Rosaline Marbinah, vice ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).
– Ett EU-handslag med ungdomsrörelsen är ett EU-handslag för EU:s framtid, sade Ann Linde, därför känns det både viktigt och roligt att ingå ett EU-handslag med LSU idag.

EU- och handelsminister Ann Linde och Rosaline Marbinah, vice-ordförande för LSU.
EU- och handelsminister Ann Linde och Rosaline Marbinah, vice-ordförande för LSU. Foto: Erik Norbergh / Regeringskansliet

I EU-handslaget åtog sig LSU bland annat att samordna den svenska ungdomsrörelsen inför och under valet till Europaparlamentet 2019, i syfte att öka ungas valdeltagande. De ska även anordna utbildningstillfällen för barn, unga och ungdomsrörelsen runt om i Sverige om hur EU fungerar och hur de kan vara med och påverka.

– Vi vill skapa möjligheter för barn, unga och ungdomsorganisationer att forma EU, sade Rosaline Marbinah.

EU- och handelsministern berättade att regeringen under nästa år kommer att bjuda in alla som har ingått ett EU-handslag till ett dialogforum. Dels för att diskutera EU:s framtidsfrågor och dels att följa upp EU-handslagen.

Handslaget ägde rum i samband med Europadagsfirandet "Ung i EU" som arrangerades av Arbetsförmedlingen, Europeiska kommissionen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Universitets- och Högskolerådet (UHR) och LSU på Europahuset i Stockholm. Moderator var Anja Olin-Pape, LSU:s representant i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor.