EU-handslag med Sveriges elevkårer

Den 12 maj ingick EU-och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Sveriges elevkårer. Handslaget ägde rum under Upptakt17, som arrangerades på Södertörns Högskola och samlade drygt 400 elevkårsaktiva från hela landet.

EU-och handelsminister Ann Linde och Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges elevkårer.
EU-och handelsminister Ann Linde och Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges elevkårer. Foto: Malin Sundelin

Under invigningstalet berättade Ann Linde om sin egen tid som aktiv i Sveriges elevkårer, och om frågorna som engagerade elevrörelsen då. EU- och handelsministern talade sedan om regeringens delaktighetarbete, bland annat om satsningen för att öka kunskapen om EU i skolan.

– Kunskap om EU är en grundförutsättning för att kunna engagera sig och vara med och påverka beslut, sade Ann Linde.

– Därför satsar vi på EU-skolambassadörer – lärare som utbildas särkskilt om EU.

Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer, berättade att även Sveriges elevkårer vill verka för en ökad kunskap om EU i skolan.

– För oss som arbetar med utbildningsfrågor är det viktigt att elever får rätt kompetens när de ska ut i arbetslivet, sade Lina Hultqvist. Där ingår EU-kunskap.

I EU-handslaget åtog sig Sveriges elevkårer bland annat att genomföra skolval inför Europaparlamentsvalet 2019 och möjliggöra för elevkårer i Sverige att anordna aktiviteter i samband med Europadagen den 9 maj 2018.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha