Förbättrade EU-regler ska gagna regionalt fiske

Förenklade EU-regler för fiske är huvudfrågan när jordbruks- och fiskeministrarna möts i Bryssel 11 maj. Sverige förväntas även informera om en global havskonferens som äger rum i New York där Sverige står värd tillsammans med Fiji.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid tidigare rådsmöte
Eörenklade fiskeregler för EU-länderna och den globala havskonferensen i New York står i fokus på rådsmötet i Bryssel 11 maj. Foto från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet ska komma överens om kommissionens förslag till EU-regler för fiske. Överenskommelsen omfattar framför allt förbättringar för det regionala fisket. Fritidsfisket omfattas också.


Regeringen förväntas stödja fiskeförslaget och anser att det skapar möjligheter för regionalt anpassade bestämmelser och en förenkling av regelverket. Regeringen välkomnar att EU-regler för fritidsfisket endast ska övervägas i speciella fall och om de har ett mervärde.

 

Sverige kommer även att informera om FN:s havskonferens "The Ocean Conference" som hålls 5-9 juni i New York. Det är den första globala konferensen om ett av FN:s 17 hållbarhetsmål. Syftet är att bidra till hållbar utveckling i de mest utsatta länderna och befolkningarna.
Ambassadör Åsa Webber representerar Sverige vid rådsmötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Kommenterad dagordning inför mötet