Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte nordisk flygövning

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 30 maj norska Bodö och den pågående internationella flygövningen ACE 17 (Arctic Challenge Exercise 2017). ACE 17 är en internationell flygövning och genomförs för tredje gången och är en del av övningsverksamheten inom det nordiska försvarssamarbetet.

Två JAS Gripen över norskt luftrum under övningen ACE 17
JAS Gripen över norskt luftrum under övningen ACE 17. Foto: Malin Instanes / Norska luftforsvaret

Flygövningen ACE 17 genomförs i år under finsk ledning i ett område som täcker delar av norra Sverige, Finland och Norge. Totalt deltar cirka 3 500 personer och över 100 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan från elva olika länder. Övningsscenariot är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat. Bland annat övas värdlandsstöd och lufttankning. Förutom flygstridskrafterna övas också flera markförband under övningen.

- Deltagande i kvalificerade gemensamma flygövningar tillsammans med andra aktörer är en förutsättning för att utveckla den svenska stridsflygförmågan. En övning som ACE ökar vår operativa förmåga samtidigt som det stärker samarbetet mellan de nordiska länderna och övar vår förmåga att kunna ta emot och ge stöd till varandra, säger Peter Hultqvist.

Övningen ACE 17 avslutas den 2 juni.