Försvarsministern besökte FN i New York

Den 15 maj besökte försvarsminister Peter Hultqvist FN i New York, där han bland annat deltog som Sveriges representant i en öppen debatt om sexuellt våld i konflikt i FN:s säkerhetsråd och besökte Sveriges representation vid FN.

Peter Hultqvist i FN:s säkerhetsråd
Peter Hultqvist i FN:s säkerhetsråd. Foto: UN Photo

Vid besöket på Sveriges representation vid FN i New York träffade försvarsministern ambassadör Olof Skoog med medarbetare och diskuterade framför allt Sveriges roll i säkerhetsrådet.

För närvarande är Uruguay ordförande i FN:s säkerhetsråd. Vid den öppna debatten om sexuellt våld i konflikt låg fokus på detta som taktik i krig och terrorism. Peter Hultqvist representerade Sverige och presenterade regeringens syn.

Peter Hultqvist träffade även representanter för FN:s organ för fredsfrämjande insatser och representanter från andra länders FN-representationer.

I juni 2016 blev Sverige invalt som ett av tio icke-permanenta länder i FN:s säkerhetsråd under perioden 2017 till 2018.