Frågor och svar om id-kontroller och gränskontroller

Regeringen beslutade den 10 maj 2017 att förlänga den återinförda gränskontrollen vid vissa hamnar i Skåne och Västra Götaland samt vid Öresundsbron. Regeringen har också beslutat att de id-kontroller som infördes i december 2015 ska upphöra.

Vad betyder det att id-kontrollerna har upphört?

 • De upphörda id-kontrollerna betyder att den som lämnar Danmark för att resa över Öresund till Sverige inte passerar en id-kontroll.
 • Gränskontrollerna vid inre gräns kvarstår. Precis som tidigare genomgår man en gränskontroll vid ankomst till Sverige.

Vad betyder skärpta inre gränskontroller rent praktiskt?

 • Under de senaste veckorna har Polismyndigheten omprioriterat de inre gränskontrollerna i Region Syd, vilket bland annat innebär att i princip alla tågpassagerare har kontrollerats vid Hyllie station och de flesta fordonsresenärer vid Lernacken (brofästet). Regeringen välkomnar Polismyndighetens förstärkta kontroller och inriktningen är att dessa ska fortsätta. Polismyndigheten analyserar nu hur arbetet kan genomföras på bästa sätt, och anser att det är för tidigt att ange exakt hur gränskontrollerna behöver utvecklas. Läs mer på Polisens webbplats: www.polisen.se för den senaste informationen.

Hur länge kommer de inre gränskontrollerna att vara?

 • EU:s ministerråd har rekommenderat Sverige att förlänga den inre gränskontrollen. Regeringen har följt rådets rekommendation och beslutat att förlänga kontrollen i högst sex månader, räknat från den 11 maj. Vi kommer i enlighet med rådets rekommendation kontinuerligt ompröva behovet av kontrollen och när så är lämpligt avveckla den.

Vilka id-handlingar behöver jag i gränskontrollen?

Giltiga resehandlingar för svenska medborgare

 • Pass
 • Nationellt id-kort
 • Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land räcker vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap

Resehandlingar för resenärer som inte är svenska medborgare

 • För nordiska medborgare räcker det med ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.
 • För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.
 • För personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen krävs att man, förutom dessa dokument, kan uppvisa giltigt pass.
 • För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass.

Vad är skillnaden mellan id-kontroll och gränskontroll?

 • Id-kontroll innebär att transportören genomför identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg från Danmark till Sverige.
 • Tillfälliga gränskontroller vid inre gräns innebär att Polismyndigheten vid några utvalda platser kontrollerar att personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet. Gränskontrollerna utförs i Skåne vid Hyllie station, brofästet vid Lernacken, Trelleborg hamn, Helsingborgs hamn och Malmö hamn.

Vad gäller för resor från Bornholm till Ystad?

 • För passagerarfartyg som gör resor över 20 nautiska mil (som t.ex. färjan mellan Bornholm och Ystad) finns det sedan tidigare bestämmelser i fartygssäkerhetsförordningen om registrering av personer ombord vilket även omfattar kontroll av identitetshandling. Dessa regler gäller tills vidare och ska således tillämpas även efter att giltighetstiden för bestämmelserna om id-kontroller löpt ut. Den som är osäker på vad som gäller för en specifik resa bör kontakta transportören.

Kommer gränskontrollerna att ske ombord på tågen?

 • Hittills har passagerare som kliver av tåget vid Hyllie kontrollerats på perrongen, medan passagerare som reser vidare till Malmö kontrollerats på tåget medan det står still på Hyllie station. Polismyndigheten analyserar nu hur förstärkningen av gränskontrollerna bör genomföras och anser att det är för tidigt att ange exakt hur dessa behöver utvecklas. Läs mer på Polisens webbplats: www.polisen.se för den senaste informationen.

Vad händer med Danmarksavtalet som innebär att Polismyndigheten kan genomföra kontroller ombord på tågen från Danmark till Sverige?

 • Det avtal som Sverige och Danmark har ingått och som ger svensk polis möjlighet att genomföra gränskontroller ombord på tåget ligger fast och kan nyttjas av Polismyndigheten.