Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Fri rörlighet och forskning i fokus på EU-möte

Publicerad

Rådet för konkurrenskraft nådde överenskommelser som ska leda till ökad rörlighet i EU. Sverige informerade dessutom EU:s forskningsministrar om arbetet med European Spallation Source (ESS) i Lund på rådsmötet i Bryssel 29-30 maj.

Helene Hellmark Knutsson på rådsmöte i Bryssel 30 maj 2017
- Jag är glad att uppbyggnaden av ESS i Lund fortskrider enligt planen, sade Helene Hellmark Knutsson till EU:s forskningsministrar på rådsmötet i Bryssel 30 maj. På bilden Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning tillsammans med EU-kommissionären Elżbieta Bieńkowska. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrarna kom bland annat överens om nya regler för typgodkännande och marknadskontroll av bilar. EU-kommissionen har arbetat fram förslaget efter utsläppsfusket 2015.


Sverige anser att förslaget är viktigt för konsumenterna i EU. De ska känna sig trygga med att bilar som säljs i EU lever upp till kraven på säkerhet och miljö.


En annan överenskommelse som slöts handlar om att göra det lättare för personer som arbetar inom reglerade yrken att arbeta i andra EU-länder.


- Fri rörlighet är en viktig rättighet att slå vakt om. Vi behöver få fart på tjänstesektorn och jobbskapandet inom EU genom att fortsätta att riva hinder för våra företag, säger EU- och handelsminister Ann Linde i en kommentar.


Överenskommelserna ska nu förhandlas mellan rådet och Europaparlamentet inför ett slutligt beslut.


Världens största neutronkälla byggs i Lund


Under forskningsdelen av mötet rapporterade Sverige om hur arbetet fortskrider med den stora forskningsanläggningen European Spallation Source som är under uppbyggnad i Lund.


- Jag är glad att ESS-projektet går framåt enligt tidtabell och budget, sade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, på mötet.


ESS är ett EU-projekt och ska bli världens största neutronkälla för forskning på material, life science, energi och miljö.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Rådets uppföljning av mötet