Gemensamt asylsystem och organiserad brottslighet diskuterades på rådsmöte i Bryssel

När rådet för rättsliga och inrikes frågor möttes i Bryssel 18 maj höll ministrarna en informell diskussion om ansvar och solidaritet inom det gemensamma europeiska asylsystemet. Ministrarna antog även slutsatser om EU:s prioriteringar i kampen mot organiserad och grov internationell brottslighet. Sverige representerades av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Morgan Johansson intervjuas av media
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuas av media inför rådet för rättsliga och inrikes frågor möttes i Bryssel 18 maj. Foto: EU-representationen

Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet

Ministrarna höll en informell diskussion om tillämpningen av principerna om ansvar och solidaritet inom det gemensamma europeiska asylsystemet. Ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet för att komma vidare.

Kampen mot organiserad och grov brottslighet

Rådet antog slutsatser om EU:s prioriteringar i kampen mot organiserad och grov brottslighet för 2018–2021. I slutsatserna fastställs tio EU-prioriteringar när det gäller brottslighet: it-brottslighet, droger, underlättande av olaglig invandring, organiserade egendomsbrott, människohandel, punktskattsbedrägerier och gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag, skjutvapen, miljöbrott, brottsliga tillgångar och penningtvätt samt dokumentbedrägeri.

Luftfartsskydd

Kommissionen informerade ministrarna om mötet mellan EU och USA 17 maj 2017 då man diskuterade luftfartsskydd och säkerhetsförfaranden för stora elektroniska artiklar.

Övriga frågor

Informella diskussioner hölls mellan inrikesministrarna och försvarsministrarna och mellan inrikesministrarna och biståndsministrarna.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Rådets uppföljning av mötet