Artikel från Utrikesdepartementet

Hållbar fred i fokus vid Sipri Stockholm Forum för fred och utveckling

Publicerad

Den 3-4 maj anordnade UD och Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) den fjärde årliga konferensen om freds- och utvecklingsfrågor på temat: ”Sustaining Peace – what works?”.

 • sipri högnivåpanel

  Forumet inleddes med en paneldiskussion om hur Agenda 2030 och ”Sustaining Peace” kan genomföras på landnivå.

  Foto: Cecilia Gustavsson/Regeringskansliet

 • sipri wallström

  Utrikesminister Wallström inledde forumet på temat ”Sustaining Peace – what works?”.

  Foto: Cecilia Gustavsson/Regeringskansliet

 • sipri lövin

  Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin framhöll att hållbar fred byggs genom nationellt och inkluderande ägarskap som tillsammans med politiska-, säkerhets- och utvecklingsinitiativ samverkar för hållbar utveckling.

  Foto: Cecilia Gustavsson/Regeringskansliet

 • sipri kabs

  Kabinettsekreterare Annika Söder deltog i högnivåpanelen och talade bland annat om arbetet i FN:s säkerhetsråd.

  Foto: Cecilia Gustavsson/Regeringskansliet

 • sipri modeer

  Statssekreterare Ulrika Modeer pekade på vikten av att förebyggande av väpnad konflikt måste omfatta hållbar och inkluderande ekonomisk och social utveckling i kombination med hållbar klimatpolitik.

  Foto: Cecilia Gustavsson/Regeringskansliet

Bland deltagarna återfanns ministrar från Liberia, Sierra Leone, Somalia och Ukraina, FN-ambassadörer, representanter från FN, Världsbanken samt internationella, regionala och lokala tankesmedjor och organisationer – totalt över 250 deltagare från hela världen.

Årets tema var kopplat till resolution 2282 om "sustaining peace" (hållbar fred) som antogs förra året av både FN:s säkerhetsråd och generalförsamling . Resolution 2282 anger en ny ansats för FN när det gäller att hantera våldsamma konflikters grundorsaker och att arbeta med detta såväl inför som under och efter att en konflikt har brutit ut. Nyckelfrågan vid årets forum rörde hur innehållet ska kunna omsättas i praktiken och användas för att stärka fredsbyggandet på landnivå.

Forumet inleddes med öppningsanföranden av utrikesminister Margot Wallström och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

- Årets tema – "What works" - innebär att vi måste fråga oss själva vad som fungerar och tillämpa detta. Det är även ett ärligt erkännande att vi kollektivt måste fördubbla våra ansträngningar för att skapa inkluderande samhällen, förebygga våldsamma konflikter och bygga en hållbar fred, sade Margot Wallström.

Isabella Lövin illustrerade utmaningarna med reflektioner från sitt senaste besök i Mogadishu.
- Jag mötte en ung kvinna vid ett centrum för yrkesutbildning, som aldrig fått uppleva ett land i fred. Nu hade hon en yrkesstolthet och berättade för mig att hennes byggnadsarbete inte bara handlade om hennes framtid, utan att hon var beslutsam att på detta sätt vara med och bygga Somalias framtid, berättade Isabella Lövin.

Den fortsatta diskussionen i högnivåpanelen rörde hur övergripande ramverk som Agenda 2030 och resolutionerna om "sustaining peace" kan genomföras på landnivå. I panelen medverkade även Momudo Kargbo, finansminister i Sierra Leone och Isabella Lövins medordförande i Internationella dialogen för freds- och statsbyggnad, Hanan Ashrawi medlem i exekutivkommittén PLO samt Oury Traoré, grundare av Madiba Institute for Leadership i Mali. I högnivåpanelen ingick också ambassadör Jan Eliasson som i juni tillträder som ny ordförande för Sipri.

I diskussionerna betonades vikten av att inkludera kvinnor och unga. Den enorma ungdomsarbetslösheten i sviktande och konfliktdrabbade länder innebär en stor risk men även potential, om den hanteras rätt, för att nå fredlig och hållbar utveckling. Behovet av att inkludera kvinnor i besluts- och fredsprocesser utgör en grundförutsättning för att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Det är därför avgörande att genomförandet av Agenda 2030 och "sustaining peace" inkluderar lika deltagande av kvinnor och män.

FN och Världsbanken stärker samverkan för hållbar fred

En avslutande högnivåpanel kretsade kring hur FN och Världsbanken kan fokusera mer på att förebygga väpnad konflikt. Både kabinettssekreterare Annika Söder och statssekreterare Ulrika Modéer medverkade och lyfte bland annat fram vikten av arbetet inom säkerhetsrådet och att föra samman politiskt dialogarbete med utvecklingssamarbetets roll.

I denna panel medverkade också Alexandre Marc från Världsbanken och Stephen Jackson från FN – gemensamt huvudförfattare till FN:s och Världsbankens kommande studie om förebyggande av väpnad konflikt som kommer att lanseras i september 2017. Sverige bidrar med finansiering till denna studie, som för första gången tydligt använder lärdomar från både FN:s politiska arbete och den fredsfrämjande verksamheten och kopplar detta till erfarenheter från utvecklingssamarbetet. Dessutom deltog Axel Addy, handelsminister från Liberia, och Abdirashid Hashi från tankesmedjan HIPS i Somalia, som kunde ge konkreta exempel och dela viktiga utmaningar när det gäller att tillämpa policybeslut på lokal nivå.

Under forumet arrangerades tre högnivåpaneler och cirka tjugo rundabordssamtal som belyste olika aspekter av konferensens tema, till exempel
• klimat och sårbarhet med Chadsjö-området som exempel på möjligheter för konfliktförebyggande och stärkt resiliens,
• fredsbyggnad och innovation,
• förebyggande av våldsbejakande extremism genom fredsbyggande,
• att förutse och hantera effekter av politisk korruption och organiserad brottslighet,
• nya tankar kring arbete inom komplexa fredsbyggande processer,
• diasporans roll inom fredsbyggnad samt
• konflikthantering och råvaruexploatering.

Slutsatserna från forumet sammanställs i en rapport som kommer att finnas tillgänglig via regeringen.se.

Se webbsändningar från konferensen här

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00