Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Hearing om ESS

Publicerad

Den 26 april 2017 bjöd Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet in till en hearing om ESS och omgivande miljö. Cirka 80 deltagare från 50 olika organisationer var representerade. Syftet med hearingen var att inhämta synpunkter från en bred krets av aktörer i arbetet med att bygga upp miljön kring ESS och hur hela Sverige kan få del i denna satsning. Deltagarna ombads att skicka in skriftliga inspel inför mötet och de inspelen finns sammanställda i ett dokument som nås via en länk här på sidan.

För att göra hearingen tillgänglig i hela landet webbsändes den också på regeringen.se och går att se här i efterhand. Det finns också en länk till ett mötesreferat som sammanfattar vad som sas vid hearingen.

Lena Ek, nationell samordnare för ESS, fortsätter nu sin kunskapsinhämtning och sitt analysarbete. Lena Ek avslutar sitt uppdrag 31 december 2017 med en slutrapportering, som kommer att utgöra underlag i regeringens fortsatta beredning av nationella mål för ESS.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.