Hearing om samverkan kring ungas väg in på arbetsmarknaden

Måndagen den 22 maj 2017 genomfördes en hearing om Delegationen för unga och nyanlända till arbetes delbetänkande, Uppdrag: Samverkan. Hearingen webbsändes i två delar, här kan du se dessa i efterhand.

Bakgrund

Regeringen inrättade i december 2014 en kommitté i form av en delegation med uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Delegationen tog namnet Delegationen unga till arbete, Dua.

Delegationen lämnade i februari 2017 delbetänkandet Uppdrag: Samverkan – steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa (SOU 2017:19). Arbetsmarknadsdepartementet har bjudit in kommuner, berörda myndigheter och organisationer till hearingen om delbetänkandet.

Sedan februari 2017 ska Dua också främja samverkan som har betydelse för nyanländas etablering i arbetslivet, delegationen har därefter bytt namn till Delegationen unga och nyanlända till arbete.