Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Humanitära kriser och utvecklingsfrågor på rådet för utvecklingsfrågor

Publicerad

Rådet för utvecklingsfrågor, som möts i Bryssel den 19 maj, kommer bland annat att diskutera aktuella humanitära kriser i länder som Sydsudan, Somalia, Etiopien, Jemen och Nigeria samt förslaget om ett nytt ramverk efter Cotonou. Förslaget om det nya europeiska samförståndet om utveckling, The new European Consensus on Development, kommer också att behandlas av rådet.

Interiör från Europabyggnaden
Rådsmötet ägde rum i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrarna förväntas att diskutera den pågående humanitära krisen i Sydsudan, Somalia, Etiopien, Jemen och Nigeria. De kommer sannolikt att fokusera på grundorsaker till svält och implementering av reformer som beslutades på det humanitära toppmötet 2016.

Ministrarna kommer också att diskutera det ramverk som ska ersätta Cotonou, det vill säga EU:s samarbete med länder och regioner i Afrika, Västindien och Stilla havet. Förslaget föreslår bland annat ett ökat fokus på regionala samarbeten med Afrika, Västindien och Stilla havet men öppnar även upp för att inkludera länder utanför befintliga medlemmar.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om rådet för utvecklingsfrågor 19 maj

Om FAC på rådets webbplats