Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Internationellt tekniskt högnivåmöte i Stockholm om antibiotikaresistens

Publicerad

Den 27-28 april genomfördes ett internationellt tekniskt högnivåmöte i Stockholm om global övervakning av antimikrobiell resistens.

Folkhälsomyndighetens pressinbjudan

Folkhälsomyndigheten fick i sitt regleringsbrev för 2017 i uppdrag av regeringen att, i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO), genomföra ett internationellt tekniskt högnivåmöte om global övervakning av antimikrobiell resistens. Mötet som nu genomförts var en uppföljning av ett motsvarande möte i december 2014.

Vid mötet i april 2017 deltog över 100 representanter från omkring 40 länder, internationella organisationer, etc. På plats fanns likaså bland andra statssekreterare Agneta Karlsson, Annika Söder (kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet), Marc Sprenger, direktör vid WHO:s sekretariat för antimikrobiell resistens samt Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Sverige har länge haft en ledande roll internationellt när det gäller antibiotikaresistens och bidragit aktivt till uppbyggnaden av WHO:s globala system för övervakning av antimikrobiell resistens, GLASS (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System). GLASS har nu lanserats och mötet i Stockholm bidrog till den vidare implementeringen och utvecklingen av övervakningssystemet.