Karolina Skog vill öka kunskapen och engagemanget för haven

Miljöminister Karolina Skog talade på konferensen Havs- och vattenform om vikten av att nå ut brett med kunskap om vatten och hav, inte minst till barn och ungdomar. Tillsammans med Michael Palmgren från SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö och Maria Jämting från Havets hus i Lysekil ledde Karolina Skog en diskussion om marin pedagogik.

 • Miljöminister Karolina Skog

  Miljöminister Karolina Skog talade på konferensen Havs- och vattenforum i Göteborg om vikten att nå ut brett med kunskap om hav och vatten.

  Foto: Natalie Greppi

 • Statsråden Karolina skog, Isabella Lövin och Sven-Erik Bucht.

  Miljömnister Karolina skog, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på pressträff om FN:s havskonferens. Pressträffen hölls i samband med Havs- och vattenforum i Göteborg.

  Foto: Natalie Greppi

 • Maria Jämting, miljöminister Karolina Skog och Michael Palmgren

  Maria Jämting från Havets hus i Lysekil, miljöminister Karolina Skog och Michael Palmgren från SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö pratar marin pedagogik på Havs- och vattenforum.

  Foto: Natalie Greppi

- Att väcka barns och ungdomars intresse för haven och sprida kunskap på ett bra och pedagogiskt sätt är helt avgörande för det långsiktiga perspektivet på havsfrågorna, säger miljöminister Karolina Skog.

Marin pedagogik sätter lärandet om haven i centrum. För att visa på konkreta exempel hade miljöministern bjudit in Michael Palmgren från SEA-U Marint Kunskapscenter och Maria Jämting från Havets hus, som berättade om hur marin pedagogik kan ta sig uttryck i praktiken. De betonade att haven är till för alla och att det är viktigt att använda alla sinnen för att öka engagemanget för våra hav.

Tre ministrar vid Havs- och vattenforum

Tre ministrar medverkade vid Havs- och vattenforum i Göteborg, en konferens för personer som på olika sätt arbetar med vatten och hav. Förutom miljöminister Karolina Skog deltog även Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I samband med konferensen hölls en presskonferens med fokus på FN:s havskonferens i juni, som Sverige tillsammans med Fiji har tagit initiativ till.