Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Ministrar diskuterar utbildning, ungdom och audiovisuellt

Publicerad

Europeiskt ungdomssamarbete och elevinflytande i utbildningen står på dagordningen för rådsmötet i Bryssel 22-23 maj. Rådet ska dessutom komma överens om förslaget om nya regler för audiovisuella medietjänster, AV-direktivet.

Anna Ekström vid tidigare rådsmöte
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister representerar Sverige vid rådsmötet i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

På rådsmötet behandlar ministrarna frågor rörande utbildning, ungdom, kultur och idrott.


Ministrarna med ansvar för audiovisuella frågor ska nå en överenskommelse om EU-kommissionens förslag till nya regler för direktivet om audiovisuella medietjänster, även kallat AV-direktivet.


Bakgrunden är den tekniska utvecklingen och att konsumenter ändrar sina tittarvanor och tittar mer på bland annat beställ-tv, exempelvis Netflix. Kommissionen föreslår en utjämning mellan tv och beställ-tv när det gäller skydd av minderåriga, reklamregler och regler för att främja europeiska produktioner. Förslaget innebär också att videodelningsplattformar såsom till exempel Youtube, ska omfattas av direktivet.


EU-samarbete på ungdomsområdet


Det europeiska ramverket för ungdomsfrågor löper ut vid årsskiftet 2018/2019. Rådet ska därför anta slutsatser i syfte att förbereda ett nytt ramverk för EU-samarbetet på ungdomsområdet efter 2018.


Elevinflytande i utbildningen


Utbildningsministrarna ska i en policydebatt diskutera hur utbildningen kan förbättras så att den blir högkvalitativ för alla elever och studenter. Diskussionen förväntas kretsa kring vikten av elevers och studenters inflytande i utbildningen. Utöver det ska ministrarna anta en rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.


Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister representerar Sverige vid mötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Kommenterad dagordning inför mötet