Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Ministrar diskuterar nya EU-regler för vägtransporter

EU:s transportministrar möts i Luxemburg 8 juni för att behandla väg-, sjö- och luftfartsfrågor. Kommissionen ska presentera ett nytt omfattande lagförslag på området vägtransporter. Utöver det avser Sverige ta upp frågan om skydd mot terroristhandlingar vid vägtransporter mot bakgrund av terroristattentatet i Stockholm.

Infrastrukturminister Anna Johansson vid ett tidigare rådsmöte
Infrastrukturminister Anna Johansson lyfter frågan om lastbilskapningar på ministermötet 8 juni. På bilden Anna Johansson tillsammans med EU-kommissionären Violeta Bulc vid tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet ska nå en överenskommelse om nya EU-regler för ökad trafiksäkerhet. Det handlar om att höja standarden bland nya bilförare och öka kompetensen bland yrkesförare. Förslaget ska därefter förhandlas mellan rådet och Europaparlamentet.


Förbättrad rörlighet för EU:s vägtransporter


Kommissionen avser att presentera ett nytt lagförslag om förbättrade vägtransporter inom EU. Förslaget innehåller förbättrade regler för yrkesmässig trafik i syfte att förverkliga en inre transportmarknad i EU med rättvisa konkurrensvillkor.


Luftfart


Transportministrarna ska även behandla ett nytt lagförslag på luftfartsområdet som ska stärka konkurrenskraften inom europeisk luftfart.


Infrastrukturminister Anna Johansson representerar Sverige vid mötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Kommenterad dagordning inför mötet

Pressmeddelande: Anna Johansson lyfter frågan om lastbilskapningar på ministermöte