Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Patientkontrakt

Publicerad

Patientkontraktet är en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser som gör patienten mer delaktig i sin vård. Under 2017 kommer tre landsting med statliga bidrag genomföra en pilotverksamhet med patientkontrakt.

Patienter med många vårdkontakter och/eller komplexa behov riskerar idag att falla mellan stolarna och utlämnas till att få hålla ihop sin egen vård. Cirka en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktig i samordningen av sin vård och omsorg. Dessutom saknar patienterna överblick över inplanerade vårdinsatser. Detta skapar en otrygghet hos patienterna.

Patientkontraktet är en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser. Kontraktet ska bidra till trygghet för patienten i att veta vilka vårdinsatser som är inplanerade och att de kommer att genomföras inom rimlig tid. Hälso- och sjukvården ska bistå patienten med att samordna samtliga vårdkontakter inom primärvård och specialiserad vård och ska säkerställa att den sammanlagda tiden för vård och behandling blir så kort som möjligt samt att patienten blir delaktig i sin vård och kan vara med att utföra planeringen. Genom samverkan mellan vårdgivare och mellan landsting och kommun ska vårdens övergångar samordnas och säkras.

Här kan pengarna från patientmiljarden för snabb vård användas för rekrytering av personal på vårdcentraler och övrig primärvård, för utbildning och etablering av en fast vårdkontakt samt nödvändiga IT-investeringar för att kunna samordna planering, underlätta tidsbokning och följa patientens väg genom vården.

Under 2017 kommer tre landsting med statliga bidrag genomföra en pilotverksamhet med patientkontrakt. Lärdomarna från denna verksamhet ska tas till vara vid utformandet av patientkontrakten.