Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Pensionärskommittén diskuterade bostäder, ekonomi och levnadsvillkor

Publicerad

– Bostäder är en viktig fråga för äldre. Vi måste bygga fler särskilda boenden. Dessutom måste vi se till att äldre kvinnor och män, som inte vill bo kvar hemma, inte tvingas till det. Med den ensamhet och otrygghet som det kan innebära.
Det sa äldreminister Åsa Regnér när hon och finansminister Magdalena Andersson den 22 maj mötte Pensionärskommittén.

Två kvinnor står framför en powerpoint-bild
- Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön, sa finansminister Magdalena Andersson. Här tillsammans med äldreminister Åsa Regnér. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Ny mellannivå för äldreboenden

Vid mötet med Pensionärskommitten berättade äldreministern främst om boende för äldre och vad regeringen gör i den frågan.

– Regeringen har infört ett investeringsstöd för äldreboenden och ett förslag om att ge kommunerna möjlighet att införa en ny nivå av särskilda boenden, ett slags mellanboende, Det är bra. Men vi behöver göra ännu mer, sa äldreminister Åsa Regnér.

Åsa Regnér berättade också om läget när det gäller ett par utredningar och att eventuellt göra ett studiebesök i Danmark till hösten.

Pension ska beskattas som lön

Inbjuden gäst vid mötet var finansminister Magdalena Andersson. Hon talade främst om sin syn på pensionärers ekonomi och levnadsvillkor.

– Vi har hela tiden varit emot att pensionärer betalar högre skatt än löntagare på motsvarande inkomst. Det känns därför väldigt bra att vi redan tagit ett första steg och nu föreslår ett andra steg mot att helt avskaffa den pensionärsskatt som infördes av den förra regeringen. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön, sa finansminister Magdalena Andersson.

Vid den efterföljande frågestunden fick Pensionärskommittén tillfälle att diskutera bland annat skatter för pensionärer, reavinstbeskattningens inlåsningseffekt, bostäder för äldre, bostadstillägg, tandvård för äldre och kompetensen hos personalen vid äldreomsorgen.

Therese Svanström Andersson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, avslutade mötet med att berätta om Pensionsgruppens arbete för trygga och hållbara pensioner.