Politisk överenskommelse om ny utvecklingspolicy

På rådsmötet för utvecklingsfrågor i Bryssel den 19 maj kunde ministrarna enas om en politisk överenskommelse om EU:s nya utvecklingspolicy. Under rådsmötet antogs även slutsatser som understryker sambandet mellan hållbar utveckling, humanitära insatser, fred och säkerhet. Ministrarna diskuterade också EU:s framtida relation med länder i Afrika, Karibien och Stilla havet som ingår i det så kallade Cotonouavtalet.

Interiör från Europabyggnaden
Rådsmötet ägde rum i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s nya utvecklingspolicy

Under rådsmötet kunde ministrarna enas om EU:s nya utvecklingspolicy, som bland annat har demokrati, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter och jämställdhet som centrala utgångspunkter. Policyn är EU:s svar på FN:s 2030 Agenda för hållbar utveckling och innehåller principerna för samarbetet med utvecklingsländer de närmaste 15 åren.

Regeringen har under förhandlingarna arbetat för att fattigdomsbekämpning ska vara ett övergripande mål och att EU:s biståndsmedel ska göra skillnad för människor som lever i fattigdom.

Den humanitära situationen i Afrika

Under rådsmötet diskuterade ministrarna aktuella humanitära kriser i Afrika. Ministrarna godkände slutsatser om behovet av att samordna humanitära utvecklingsåtgärder för att ta itu med de grundläggande orsakerna till sårbarhet och konflikt. Viktigt fokus är samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utveckling.

Cotonousamarbetet efter 2020

Ministrarna enades om att samarbetet inom Cotonou bör reformeras i linje med Agenda 2030. EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst, EEAS, kommer att presentera förslag till förhandlingsmandat i slutet av året.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Globala målen och Agenda 2030