Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Rådet för konkurrenskraft möts i Bryssel

Publicerad

Industriministrarna i EU ska komma överens om förslaget om nya EU-regler för typgodkännande av bilar. Det är inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet. Sverige ska också informera om den sameuropeiska forskningsanläggningen ESS i Lund. Rådsmötet hålls i Bryssel 29-30 maj.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och statssekreterare Oscar Stenström representerar Sverige vid rådsmötet 29-30 maj. Fotot är från ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet för konkurrenskraft ska nå en överenskommelse om EU-kommissionens förslag om nya regler för typgodkännande av motorfordon. Kommissionen har arbetat fram förslaget till nytt regelverk i syfte att förstärka kontrollen av fordon i spåren av fusket med avgasutsläpp.

Sverige vill skynda på det enhetliga patentsystemets ikraftträdande

Sverige tillsammans med Belgien och Luxemburg kommer att presentera en gemensam skrivelse i syfte att skynda på ett ikraftträdande av det enhetliga patentsystemet.


Sverige informerar om ESS

Forskningsministrarna träffas på den andra mötesdagen. Då ska Sverige informera om den stora forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, som är under uppbyggnad. Materialforskningsanläggningen som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla ska vara i full drift 2015.


Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och statssekreterare Oscar Stenström representerar Sverige vid mötet.

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)