Rådsmöte med fokus på fiske

Rådet för jordbruk och fiske nådde en överenskommelse om bättre och enklare EU-regler för fiske. Sverige informerade om FN:s havskonferens i New York i juni, där Sverige står värd tillsammans med Fiji. Rådet sammanträdde i Bryssel 11 maj.

Jordbruks- och fiskerådet i Bryssel 11 maj 2017
På EU-mötet informerade Sverige om FN:s havskonferens och hoppades på ett fortsatt engagemang från EU-länderna. Rådet nådde också en överenskommelse om bättre och enklare regler för EU:s fiske. Foto: Europeiska unionens råd

Sverige kunde ställa sig bakom överenskommelsen om fiskeförslaget som är ett led i att förenkla och förbättra EU:s fiskeripolitik. Rådets överenskommelse ska ge förutsättningar för att förbättra de regionala fiskebestämmelserna. Nu startar förhandlingar med Europaparlamentet inför ett slutligt beslut. 

Sverige värd för global havskonferens

Den 5 till juni står Sverige, tillsammans med Fiji, värd för FN:s havskonferens i New York. Det är den första globala konferensen om ett av FN:s 17 hållbarhetsmål. Sverige informerade om förberedelserna inför konferensen och hoppades på fortsatt engagemang från EU-kretsen. Målet med konferensen är att vända den negativa utvecklingen för världens hav.

Ambassadör Åsa Webber representerade Sverige vid rådsmötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Rådets uppföljning av mötet